Nieuwsbrief 29 juni 2023

Passend toezicht op lokale netwerken - ‘Levert de samenwerking op wat je wilt?’

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners vooruit te helpen. Patrick Kenis en Cor van Montfort van de Tilburg University onderzochten hoe de raad van commissarissen toezicht kan houden op die lokale netwerken. Ze houden een pleidooi om die netwerken op de agenda te zetten.

Lees verder

Peiling voorkeursdata VTW ALV & themabijeenkomst 2024

Uw aanwezigheid en betrokkenheid als lid bij de jaarlijkse Algemene ledenvergaderingen met themabijeenkomst, zijn van grote waarde voor de vereniging. Wij willen graag dat zoveel mogelijk leden hieraan kunnen deelnemen. Het vinden van geschikte data is vaak een uitdaging, gezien de drukke agenda's van iedereen. Daarom nodigen wij u graag uit om uw voorkeursdata met ons te delen. Dit kunt u doen door de peiling voorkeursdata VTW ALV&thembijeenkomst 2024 in te vullen. We streven ernaar een planning op te stellen die zo goed mogelijk aansluit bij de beschikbaarheid en wensen van de meeste leden.

Lees verder

De Wet Goed Verhuurderschap. Wat verandert er voor woningcorporaties?

Per 1 juli 2023 treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking. Met deze wet worden algemene gedragsnormen voor verhuurders geïntroduceerd en krijgen gemeenten diverse bevoegdheden.

Lees verder

Bijeenkomst 31 augustus: VTW Regiobijeenkomst Zuid 'Inzet van rijksmonumenten bij wijkontwikkeling'

Aanmelding geopend! - Op donderdag 31 augustus van 17.00 - 20.30 uur zal de VTW regiobijeenkomst Zuid met als thema 'Inzet van rijksmonumenten bij wijkontwikkeling' georganiseerd worden bij Wonen Zuid Heerlen. U bent van harte welkom!

Lees verder

Woningsplitsen als antwoord op het tekort aan woonruimte - Cruciale rol voor gemeenten en hypotheekverstrekkers

Maar liefst een half miljoen woonruimtes komen erbij als er meer werk wordt gemaakt van woningsplitsen. Voor gemeenten is een cruciale rol weggelegd. Maar in hoeverre hebben zij aandacht voor woningsplitsen in de coalitieakkoorden? Platform31 en BLG Wonen brachten het in kaart. Er zit schot in, maar er is nog veel onbenut potentieel.

Lees verder

Aanpak dakloosheid: geef mensen regie en perspectief

De kracht van de cliënt, dat is het uitgangspunt van Moveoo, organisatie voor maatschappelijke opvang. Zij organiseren flexibele opvang in de wijk, in samenwerking met woningcorporaties. Ting Yu Chu, interim bestuurder en Lodewijk Brüll, bestuurssecretaris, vertellen hoe deze methode van eigen regie werkt. Én wat nodig is om de aanpak van dakloosheid te verbeteren.

Lees verder

Voortgang programma’s wonen en zorg voor ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg als dat nodig is, zijn meer passende woningen nodig. Veel ouderen wonen in een woning die niet goed bij hun levensfase past. De programma’s Wonen en zorg van minister De Jonge en minister Helder moeten helpen daar verandering in te brengen. Op 27 juni stuurden deze ministers de voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Lees verder

VTW Academie: Opleidingsprogramma VTW Academie najaar beschikbaar!

Het professionaliseringprogramma van dit najaar van de VTW Academie is beschikbaar. Ook dit najaar ondersteunt de Academie u graag bij uw professionalisering als commissaris.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 27 juni 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: minister De Jonge stuurt wijzigingsbesluit verkoopregels en grondposities woningcorporaties naar Kamer, wisselende reacties op voorstel minister De Jonge planbatenheffing te onderzoeken, minder dan helft budget woningbouwimpuls uitgegeven in vijfde tranche, minister De Jonge fel tegen partijen die bestaande koop willen uitsluiten van nieuwe toewijzingsregels, VVD-motie onderzoek invoering splitsingsverbod bij speculatieve handel landbouwgrond, VVD en De Jonge oneens over later in laten gaan WWS-strafpunten slechte labels, kabinet beantwoordt vragen aangepaste begroting BZK, op korte termijn voortgangsbrief invoering Omgevingswet, de vorig jaar ingevoerde opkoopbescherming helpt vooral de rijkere starter, minister De Jonge praat Kamer bij over bestuurlijke overleggen m.b.t. woningbouw en bereikbaarheid.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 2 vacature bij 2 corporaties: WOONopMAAT en Woningbelang.

Lees verder