Nieuwsbrief 9 juni 2023

U komt toch ook? - VTW ALV & afscheidssymposium Guido van Woerkom, voorzitter VTW - dinsdag 20 juni 2023

'Verbeelden, verbinden en vertrouwen' - Hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting? We nodigen u van harte uit voor de ALV én het symposium ter gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter Guido van Woerkom op dinsdag 20 juni van 16.00 - 21.15 uur in de Kas in Woerden. Guido stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Lees verder

‘Hoe kunnen we samen meer bereiken?’ - RvB-voorzitter en RvC-voorzitter Portaal over bijeenkomst XL corporaties op 29 juni 2023

RvB-voorzitter Sander Heinsman en RvC-voorzitter Marjet van Zuijlen van Portaal gaan tijdens de bijeenkomst van de VTW voor XL corporaties op donderdag 29 juni graag met commissarissen in gesprek over de maatschappelijke opgaven in grootstedelijke gebieden. Ze vinden het belangrijk dat RvC-leden elkaar weten te vinden om samen meer te bereiken. U kunt zich aanmelden om mee te praten en mee te denken.

Lees verder

Corporaties beperken huurverhoging, huur 30% huishoudens flink omlaag

Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing van 2,6%. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Huurders zijn naar verhouding een kleiner deel van hun inkomen aan huur kwijt omdat de huren minder omhoog gaan dan de lonen stijgen. Daarnaast krijgt dit jaar 30% van de huurders bij corporaties een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58. Deze bijdrage aan de betaalbaarheid voor mensen met een smalle beurs sprak Aedes vorig jaar af met de minister en de Woonbond.

Lees verder

Financiële en fysieke herplaatsingsgarantie flexwoningen

Flexwoningen helpen mee aan de versnelling van de woningbouw. Daarmee verminderen ze het woningtekort. Een probleem is om de businesscase rond te krijgen wanneer de flexwoningen na 10 jaar verplaatst moeten worden en er dan geen nieuwe locatie is. Hierom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de herplaatsingsgarantie flexwoningen bedacht om mogelijke risico’s aan het eind te verkleinen. Deze webinar lichtte die fysieke en financiële garanties toe.

Lees verder

NIEUW Online college Toezicht op privacy en gegevensbescherming

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Eén van de grote risico’s voor organisaties ten opzichte van de organisatie doelstellingen ligt in het behouden van beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van de data over persoonsgegevens. Hoe komt u erachter of de corporatie goed omgaat met de persoonsgegevens van huurders? Wat is hierin de rol van de commissaris?

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 5 juni 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Minister Harbers deelt analyse Bouwend Nederland over risico’s kaderrichtlijn Water voor woningbouwdoelstellingen niet en praat Kamer in rondetafel bij over ontwikkelingen, relevante vragen in schriftelijk overleg over wijzigingen begroting BZK, diverse partijen stellen in Verantwoordingsdebat dat woningbouw achterblijft bij ambities, kabinet brengt subsidieregeling in consultatie waarmee het samenwonen tussen jongeren gestimuleerd wordt, Minister Adriaansens stuurt CPB-publicatie Ontwikkelingen op de woningmarkt en financiële risico's naar de Kamer.

Lees verder

Vacatures Raad van Commissarissen

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 5 corporaties: Acantus Groep, Zeeuwland, Woonstichting Hulst, Stichting Bo-Ex '91 en Woningstichting Weststellingwerf.

Lees verder