Nieuwsbrief 26 mei 2023

VTW ALV & afscheidssymposium Guido van Woerkom, voorzitter VTW - dinsdag 20 juni 2023

'Verbeelden, verbinden en vertrouwen' - Hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting?

We nodigen u van harte uit voor de ALV én het symposium ter gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter Guido van Woerkom op dinsdag 20 juni van 16.00 - 21.15 uur in de Kas in Woerden. Guido stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst. Tijdens de ALV staat onder meer de benoeming van de nieuwe voorzitter op de agenda en luiden we een nieuw tijdperk in. Na de ALV kijken we tijdens het afscheidssymposium vooruit: hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting? Wat is uw rol daarbij?

Lees verder

‘Denk bij start na over toezicht op lokaal netwerk’ - Woningstichting over ervaringen met toezicht op Financieel Fit Den Helder

Corporaties die in lokale netwerken samen (willen) werken, moeten bij de start al goed nadenken over de governance. Toezichthouders moeten hierover vragen stellen aan hun bestuurder. Dat stellen algemeen directeur Robbert Waltmann en communicatieadviseur Sander Quartel van Woningstichting Den Helder. De corporatie is actief in het netwerk Financieel Fit Den Helder, één van de deelnemers aan het onderzoek van de Tilburg University naar passend toezicht op lokale netwerken.

Lees verder

Kabinet pakt deel huurtoeslag terug, pijnlijke bezuiniging die niet uit te leggen is

Een derde van de huurders van sociale huurwoningen krijgt een eenmalige huurverlaging per 1 juli. Corporaties investeren hiermee in de betaalbaarheid van wonen voor de groep mensen die dit het hardst nodig heeft. Omdat een lagere huur ook minder huurtoeslag zou betekenen, heeft het kabinet maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag op peil blijft. Hier hebben de Woonbond en Aedes zich hard voor gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken (NPA). De voorjaarsnota bevat onaangekondigd een zeer onaangename verrassing: het kabinet pakt die huurtoeslag stapsgewijs weer van de huurders af! Om daarmee de uitvoeringskosten van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen.

Lees verder

Passende huisvesting is de sleutel

Alleen met passende huisvesting kun je het aantal mensen dat dakloos is, terugbrengen, zegt Simone van Raak, manager Wonen en Samenleving bij Zayaz. De woningcorporatie werkt hierin nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en MO Den Bosch, de maatschappelijke opvang.

Lees verder

Meer veerkracht na spreiden corporatiewoningen, onverkort aandacht nodig kwetsbare buurten

Het gaat beter: meer dan voorheen komen er wijken bij waar de overlast en onveiligheid afneemt. Corporaties zetten zich doorlopend in voor gemengde wijken waarbij ze woningen en kwetsbare huurders zo mogelijk spreiden. In een kwart van de wijken neemt de concentratie van kwetsbare mensen daarmee af. En wat blijkt: daar neemt de door de bewoners ervaren overlast en onveiligheid vaak óók af. Corporaties werken met lokale partners samen om de veerkracht te bevorderen. Tegelijk wonen steeds meer mensen met de laagste inkomens in sociale huurwoningen (43% in 2021, zie tabel). Daarmee neemt de concentratie van kwetsbare bewoners in gebieden met veel corporatiewoningen verder toe. De leefbaarheid in die wijken staat nog steeds flink onder druk. Dat staat in het 3e rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 22 mei 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Minister De Jonge wil bestaande woonvoorraad beter benutten, de Rekenkamer roept de politiek op om de woningbouwimpuls tegen het licht te houden, Wet vaste huurcontracten aangenomen door Tweede Kamer, in de Tweede Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel om burgemeesters meer bevoegdheden te geven om woningen te sluiten, Huurcommissie krijgt relatief vaker klachten over particuliere verhuurders. 

Lees verder

VTW Academie: agenda

De volgende masterclasses gaan dit voorjaar nog van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor 2023.

Lees verder

Vacatures Raad van Toezicht

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties: Woontij, Weller Wonen, Mooiland, MeerWonen, Actium en Woningstichting Naarden.

Lees verder

Fijn Pinksterweekend

Het bestuur en het bureau van de VTW wensen u een heel fijn en zonnig pinksterweekend.

Lees verder