e-NIEUWS januari 2015 (nr. 1)

Van de voorzitter

In deze eerste e-NIEUWS van 2015 wil ik als voorzitter van de VTW vooruit kijken naar het komende jaar. Een jaar waarin de corporatiesector hopelijk weer in minder woelig water terecht komt. Werken aan de kerntaken staat daarbij voorop, namelijk het zorgen voor woonruimte voor mensen met een bescheiden inkomen in een leefbare omgeving.
2014 was een bijzonder enerverend jaar voor de corporaties met onder andere de Parlementaire Enquête Woningcorporaties, de novelle / Herzieningswet en, op de valreep, nog reuring over de WNT 2 en de staffel. De VTW is onder meer bezig geweest met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Winter.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering op 17 februari vervalt

De extra Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland stond op 17 februari a.s. gaat NIET DOOR. Op de ALV vindt besluitvorming plaats over de nieuwe Governancecode 2015. Er komt een nieuwe datum voor deze ALV, waarschijnlijk in april. Zodra wij meer informatie hebben, wordt u van de definitieve datum op de hoogte gesteld.

Lees verder

Is RvC woningcorporatie zo goed of is deze sectorblind en onvoldoende (zelf)kritisch?

Een prikkelende vraag bij het bijgevoegde artikel van Bart Jonker, Aalt Klaassen en Herbert Rijken.

In het artikel beschrijven ze het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd onder commissarissen in verschillende sectoren. Hieruit blijkt dat commissarissen bij woningcorporaties de minste verbeterwensen hebben.
Hoe kan dit? Zijn de commissarissen bij woningcorporaties zo goed, of hebben zij een gebrek aan zelfkritisch vermogen? 

Lees verder

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Hoe ga je als toezichthouder om met Verkoop onder voorwaarden en wat zijn de belangrijkste risico's. Bijgevoegd artikel van Rein Bakker (Opmaat) gaat er, op verzoek van de VTW, nader op in.

Lees verder

WNT Rapportage 2013

In december 2014 heeft het ministerie van BZK de WNT rapportage 2013 aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de eerste jaarrapportage over de WNT en bestaat uit twee delen: de WNT-jaaranalyse en het WNT-overzicht.

Lees verder