Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Hoe ga je als toezichthouder om met Verkoop onder voorwaarden en wat zijn de belangrijkste risico's. Bijgevoegd artikel van Rein Bakker (Opmaat) gaat er, op verzoek van de VTW, nader op in.

Het artikel behandelt de belangrijkste risicoaspecten van het opbouwen en exploiteren van een portefeuille met woningen verkocht of gefinancierd onder voorwaarden. Specifiek wordt daarbij ingegaan op die elementen die van belang zijn voor de (interne) toezichthouders van de corporatie. Naast aandacht voor de formele regels en voorschriften uit hoofde van de regels voor de jaarverslaggeving wordt vooral ingegaan op de financieel-economische risico’s en de visie van de sectorinstituten CFV en WSW. Tot slot volgt een handreiking met 10 goede vragen voor intern toezichthouders.

U kunt het artikel hier (in pdf) downloaden.


Terug