Algemene Ledenvergadering op 17 februari vervalt

De extra Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland stond op 17 februari a.s. gaat NIET DOOR. Op de ALV vindt besluitvorming plaats over de nieuwe Governancecode 2015. Er komt een nieuwe datum voor deze ALV, waarschijnlijk in april. Zodra wij meer informatie hebben, wordt u van de definitieve datum op de hoogte gesteld.

De reden voor het uitstel is dat op basis van alle input en feedback die zowel Aedes als de VTW hebben ontvangen op de diverse bijeenkomsten en raadplegingen, er meer tijd wordt uitgetrokken om de concepttekst aan te passen en verder aan te scherpen.

De uitkomsten van de ledenbijeenkomsten 6, 8, 13 en 15 januari zijn bijzonder waardevol geweest. Uw inbreng wordt zeker meegenomen richting Aedes en de commissie voor verdere bespreking en vaststelling van de concepttekst.


Terug