Nieuwsbrief 31 maart 2023

Voorzitter bestuur bij VTW – via Whyz Executive Search

In het bestuur van de VTW ontstaat een vacature voor de voorzitter per juni 2023. Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren als u zich herkent in het profiel. De reactietermijn loopt tot 14 april.

Lees verder

‘Wees rolbewust in samenspel met bestuur’ - Docenten over nieuwe masterclass VTW Academie met mix leervormen

Commissarissen denken steeds vaker aan de voorkant mee over de maatschappelijke vraagstukken, strategie en plannen van de corporatie en willen zicht hebben op externe stakeholders en de interne organisatie. Wat betekent dit voor het samenspel met het bestuur? Die vraag staat centraal in de nieuwe masterclass Effectief toezichthouden van de VTW Academie voor gevorderde toezichthouders. De opleiding – gegeven door Mat Botman en Beatrix van Emmerik - heeft een mix van leervormen (blended leren).

Lees verder

Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving en introduceert een digitaal loket. Gemeenten krijgen met de Omgevingswet meer ruimte voor lokaal beleid en het stellen van eigen prioriteiten. Omdat de regels meer algemeen zijn, biedt de wet tegelijkertijd meer ruimte voor bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Zoals voor woningcorporaties. Wat kan een corporatie nu al doen?

Lees verder

Tijdelijke modelregeling Melden misstanden

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 gedeeltelijk in werking getreden. Het wachten is nog op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin staat onder andere de regeling hoe een vermoeden van een misstand anoniem gemeld kan worden bij een onafhankelijke functionaris. Aedes heeft alvast een tijdelijke modelregeling Melding mistanden gemaakt, zonder regeling anoniem melden. Dit is nu vooral van belang voor woningcorporaties met 250 of meer medewerkers.

Lees verder

Klaar is Case: hét inspiratieplatform voor hoog niveau woningrenovaties

Stroomversnelling, Bouwend Nederland en het Nationaal Renovatie Platform (NRP) hebben de handen ineengeslagen om woningcorporaties en gemeenten te helpen met de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Het resultaat is het inspiratieplatform ‘Klaar is Case’, waar succesvolle hoog niveau renovatie- en verduurzamingsprojecten worden gepresenteerd.

Lees verder

Lunchwebinar in samenwerking met Aw over "Onverenigbaarheden" - donderdag 20 april 2023

In dit lunchwebinar op donderdag 20 april van 12.00 - 13.00 uur gaan Bianca van den Heuvel (afdelingshoofd Vergunningverlening Aw bij ILT) en Rachel Dijkhorst-Noij (senior inspecteur Aw bij ILT) in op de onverenigbaarheden die gelden voor commissarissen. Dit doen zij ook aan de aan de hand van casuïstiek met het oordeel van de Aw.

Lees verder

Komende bijeenkomsten VTW april en mei 2023

De komende twee maanden staan er verschillende mooie bijeenkomsten in de planning bij de VTW. Drie lunchwebinars, een regiobijeenkomst in Veendam en twee bijeenkomsten samen met Aedes.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 27 maart 2023

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: initiatiefwetsvoorstel verbod tijdelijke huur én wetsvoorstel minister De Jonge om tijdelijke contracten aan banden te leggen, internetconsultatie BITV, reactie De Jonge op aanbevelingen Rli in haar advies ‘Onderdak bieden’, vragen over afname aandeel sociale huurwoningen, De Jonge bezorgd over haalbaarheid plannen om voldoende ouderenwoningen en woningen voor mensen met zorgbehoefte te realiseren, verslag commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving, maatlat voor klimaatadaptief bouwen gepresenteerd.

Lees verder

VTW Academie: agenda

De volgende masterclasses gaan dit voorjaar nog van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor 2023.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 6 corporaties: Bazalt Wonen, Woonforte, Woningbelang, Volkshuisvesting Arnhem, SOR en Woongoed Middelburg. Daarnaast is de VTW op zoek naar een voorzitter voor het bestuur van de VTW.

Lees verder