Nieuwsbrief 17 maart 2023

‘Leren en verantwoorden staat centraal’ - VTW-lunchwebinar met o.a. Claudia Siewers (SVWN) over nieuwe methodiek

Leren en verantwoorden staat centraal tijdens de nieuwe methodiek van de visitatie. Tijdens het VTW-webinar op 3 april licht directeur-bestuurder Claudia Siewers van SVWN methodiek 7 toe en legt ze uit welke waardevolle informatie de vierjaarlijkse visitatie oplevert voor de RvC.

Lees verder

VTW Lunchwebinar 'Visitatiestichting (SVWN) en KWH' - maandag 3 april van 12.00 - 13.00 uur

Op maandag 3 april organiseert de VTW een lunchwebinar van 12.00 - 13.00 uur met als onderwerp 'Visitatiestichting (SVWN) en KWH'. Zowel de visitatie (SVWN) als de onderzoeken van KWH geven u als commissaris waardevol informatie over de corporatie. Hoe waarderen de stakeholders en huurders de corporatie? Wat gaat goed en wat kan beter en welk effect kan dit hebben op de strategie van de organisatie?

Lees verder

Dialoogtafels ‘Solidariteit in de corporatiesector’ - woensdag 24 mei 2023

Op woensdag 24 mei organiseert de VTW samen met Aedes een avondbijeenkomst over ‘solidariteit in de corporatiesector’. We gaan op deze avond tijdens meerdere dialoogtafels met elkaar in gesprek aan de hand van 4 verschillende concrete casussen. Commissarissen én bestuurders zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Commissarissen kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via de VTW

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.

Lees verder

‘Ga op tijd in gesprek met bestuurder in tweede termijn’ - praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC

Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC: ‘Zorgen voor de RvC zelf én kracht en tegenkracht’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Net als vorig jaar publiceren we casussen die aansluiten op één van de vijf aandachtsgebieden uit de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Zorgen voor de individuele RvC zelf én kracht en tegenkracht.’ Een bestuurder die goed functioneert, zit halverwege zijn tweede benoemingstermijn. De RvC èn de bestuurder willen op tijd in gesprek over hoe verder na de tweede termijn. Hoe voer je als RvC hierover het goede gesprek met de bestuurder?

Lees verder

De werkgroep werkgeversrol bespreekt ook graag uw dilemma!

Heeft u als commissaris te maken (gehad) met een dilemma in uw werkgeversrol? De werkgroep werkgeversrol van de VTW roept commissarissen op om deze met haar te delen.

Lees verder

Alleen de locatie is tijdelijk - Toezichthouders over kansen en randvoorwaarden flexwonen (VTW-bijdrage in Aedes Magazine)

Flexwoningen dragen bij aan de oplossing voor tekorten op de woningmarkt. Toezichthouders zien kansen voor snelle plaatsing van kwalitatief goede woningen, maar kijken ook kritisch naar de randvoorwaarden, zoals inspraak van omwonenden, financiering en afspraken over herplaatsing.

Lees verder

VTW Academie: agenda

De eerste masterclasses gaan binnenkort weer van start. De onderstaande masterclasses gaan in maart en april van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor 2023. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 13 maart 2023

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: stemmingen moties Woningbouwopgave en koopsector, Wet goed verhuurderschap aangenomen door Tweede Kamer, minister De Jonge presenteert eerste woondeals, kritiek corporatiesector op woondeals, Eerste Kamer stemt over Omgevingswet.

Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 7 corporaties:  Havensteder, Woonpunt, deltaWonen, Bazalt Wonen, Woonforte,  Woningbelang en Woongoed Middelburg. Daarnaast is de VTW op zoek naar een lid voor de Financiële Commissie en een sr. beleidsmedewerker public affairs en communicatie. 

Lees verder