Nieuwsbrief 24 februari 2023

Nieuwe podcast: Consultatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

In deze podcast becommentariëren Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de consultatieversie van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv).

Lees verder

Voor in uw agenda: komende VTW lunchwebinars op 10 maart en 3 april

De VTW organiseert de komende maanden weer de nodige ledenbijeenkomsten. Zo kunt u op 10 maart en 3 april lunchwebinars bijwonen.

Lees verder

Reminder: regiobijeenkomst 16 maart a.s. bij woningcorporatie Domijn

Mis deze eerste regionale ledenbijeenkomst van 2023 niet! We gaan met elkaar in gesprek over de regionale woondeals die in december 2022 zijn gesloten in West-Overijssel en Twente. Eén van de corporaties die hierbij betrokken is, is woningcorporatie Domijn in Enschede. Tijdens de ledenbijeenkomst gaan we in op de woondeals, het belang van regionale samenwerking en de rol van de RvC bij de strategie en de praktische uitwerking.

Lees verder

Terugblik ledenbijeenkomst Aedes-benchmark op 17 februari jl.

Hoe kun je als toezichthouder gebruik maken van de Aedes benchmark in het gesprek met de bestuurder? Projectleider Barend van de Kraats van Aedes nam de aanwezige leden mee in de uitkomsten. In deze video reflecteren deelnemers op wat zij in de bijeenkomst hebben opgestoken.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 12: 'Hoe evalueer je de vertrouwensrelatie?'

De meeste toezichtvisies gaan ervan uit dat relaties binnen de RvC en van de RvC met de bestuurder gestoeld zijn op vertrouwen. Maar hoe uit zich dat? En nog belangrijker: hoe evalueer je of dat ook feitelijk het geval is? In dit artikel lichten Anoushka Wajer en Bart de Lange toe waarom vertrouwen essentieel is, hoe onderzocht kan worden of er in de board sprake is van vertrouwen of wantrouwen en wat er gedaan kan worden om het vertrouwen te bevorderen.

Lees verder

Brandbrief jonge huurders aan Tweede Kamer voor afschaffen van tijdelijke huurcontracten

Jonge huurders hebben vorige week in de Tweede Kamer gepleit voor het afschaffen van tijdelijke huurcontracten. Dat schrijft de Woonbond in een nieuwsbericht op haar website. Door middel van een brandbrief vroegen zij aandacht voor het probleem van zogenoemde 'draaideurcontracten'.

Lees verder

Aedes: ‘Aanpassen voorstel huurtoeslag goed nieuws voor veel huurders’

Het kabinet heeft haar voorstel om de huurtoeslag voortaan op normhuren te baseren van tafel gehaald. Aedes is verheugd over de aanpassing van het wetsvoorstel. Eerder heeft Aedes zich immers samen met de Woonbond stevig verzet tegen het voorstel: veel huurtoeslagontvangers zouden er tientjes op achteruitgaan. Wel zijn er nog zorgen over andere aanpassingen in de huurtoeslag waardoor huurders erop achteruitgaan.

Lees verder

VTW Academie: agenda maart en april 2023

De eerste masterclasses gaan binnenkort weer van start. De onderstaande masterclasses gaan in maart en april van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor 2023.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 20 februari 2023: Consultatie wet versterking regie volkshuisvesting geopend

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting in consultatie; aanpassing wetsvoorstel over normhuren; wijziging saneringskader BTIV naar de Kamer; regeling blokverwarming biedt corporaties weinig ruimte voor maatwerk; en middenhuur.

Lees verder

Vacature lid Financiële Commissie

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een nieuw lid voor de Financiële Commissie. De vacature ontstaat per juni 2023 vanwege het einde van de benoemingstermijn van één van de huidige leden van de commissie.

Lees verder

SVWN: twee vacatures in het College van Deskundigen

Bent u vakbekwaam op het gebied van governance en lokaal bestuur, of een expert in financiën en volkshuisvesting? De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) vraagt u deze kennis en ervaring in te zetten voor de kwaliteit van de volkshuisvesting in Nederland.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 3 vacatures bij 3 corporaties: l'escaut, Mooiland en Woonik. Daarnaast is de VTW op zoek naar een lid voor de Financiële Commissie. 

Lees verder