Nieuwe podcast: Consultatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

In deze podcast becommentariëren Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de consultatieversie van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv).

Het wetsvoorstel beoogt meer regie op aantal woningen en locaties; betaalbare woningen en evenredige verdeling en het verstevigen van de lokale prestatieafspraken. Op hoofdlijnen worden de belangrijkste onderwerpen behandeld, van de definitie van sociale huur, urgenten en aandachtsgroepen en de positie van de corporatie in de nieuwe situatie.

 

 


Terug