Nieuwsbrief 3 februari 2023

‘Het gaat om het verhaal achter de benchmark scores’ - projectleider Barend van de Kraats (Aedes) over de VTW-bijeenkomst Aedes-benchmark van 17 februari a.s.

De Aedes-benchmark die de prestaties van corporaties in kaart brengt en onderling vergelijkt, is een prima basis voor een goed gesprek tussen bestuur en toezicht. Dat stelt programmaleider Barend van de Kraats van Aedes. Op vrijdag 17 februari gaat hij - mede aan de hand van prestaties van individuele corporaties - in gesprek met toezichthouders. U kunt zich voor deze bijeenkomst van de VTW nog aanmelden.

Lees verder

Nieuwe podcast: Consultaties, huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en de beperking van tijdelijke huurovereenkomsten

In deze VTW podcast staat wetgeving centraal. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts bespreken de komende internetconsultaties, het huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, kruisen Eelkje en Frank de degens over de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en besteden ze tot slot aandacht aan een initiatiefvoorstel vanuit de Kamer om tijdelijke huurovereenkomsten te beperken.

Lees verder

Ingezonden opinie: Over het belang van veiligheid bij een goede invulling van de klankbordrol door de RvC - door Maarten de Booij (bestuurder) & Bart van Rijsbergen (voorzitter RvC) De Leeuw van Putten

In de corporatiesector gaat veel aandacht uit naar het op orde hebben van de governance. De invalshoeken die daarbij gehanteerd worden zijn grofweg in te delen in de structuuraspecten en de cultuuraspecten. In dit artikel schrijven Maarten de Booij (directeur-bestuurder) en Bart van Rijsbergen (voorzitter RvC) van de Leeuw van Putten in Spijkenisse over het belang van de klankbordrol in de boardroom.

Lees verder

VTW Academie: Effectief communiceren in de boardroom

In de boardroom worden hoge eisen gesteld aan het communicatieve vermogen van commissarissen. Als commissaris moet u kunnen doorvragen om zo de maximale informatie te verkrijgen, maar daarbij ook de relatie met de bestuurder constructief te houden. Daarnaast moet u gehoor vinden voor de eigen inzichten en opvattingen en tegelijk blijven open staan voor de inbreng van anderen. In het gesprek in de raad gaat het om de meerwaarde van een divers samengesteld team tot zijn recht te laten komen, zeker bij het goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten.

Lees verder

SVWN: Nieuwe visitatiemethodiek: 'Methodiek 7, samenwerken aan opgaven'

Op 1 maart 2023 lanceert SVWN een nieuwe visitatiemethodiek met de naam ‘methodiek 7, samenwerken aan opgaven' als opvolger van methodiek 6.0. In de nieuwe methodiek staat de dialoog met huurders en samenwerkingspartners centraal, zodat corporaties voortdurend in afstemming blijven met hun omgeving. De VTW brengt het persbericht van de SVWN graag onder uw aandacht.

Lees verder

Rijksoverheid Ruim 80.000 nieuwe woningen in 2022

De eerste stap op weg naar 900.000 woningen in 2030 is gezet. Dat schrijft de Rijksoverheid in een nieuwsbericht. Volgens berekeningen van het CBS zijn er in 2022 ruim 74.000 nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast houdt het ministerie rekening met nog eens 10.000 woningen uit transformatie, bijvoorbeeld kantoren en winkels die omgebouwd zijn tot woningen. Dit zet op het totaal op 84.000 nieuwe woningen.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 30 januari 2023: Minister wil haast met wetsbehandeling huurverlaging

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: De minister wil haast maken met wetsbehandeling huurverlaging voor laagste inkomens; Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 (nu echt volgens de minister); SGP dient voorstel in om corporaties uit te sluiten van wet goed verhuurderschap; sombere cijfers van het EIB over woningbouw; en nieuwe signalen dat sociale huurwoningen verkocht worden door beleggers.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 8 corporaties: bij corporaties Lek en Waard Wonen, Staedion, Haag Wonen, Woonbedrijf ieder1, Thius, Ons Doel, Vidomes en l'escaut. Beveland Wonen is op zoek naar een bestuurder. 

Lees verder