Nieuwsbrief 16 december 2022

Van de voorzitter - Kerstboodschap 2022 (video)

In deze video kijkt voorzitter Guido van Woerkom terug op het bijzondere jaar 2022, waarin wij ons 20-jarig bestaan vierden én kijkt hij vooruit naar 2023. De opgaven voor de corporatiesector zijn groot en ook van toezichthouders wordt moed verwacht.

Lees verder

‘Denk in oplossingen, in aantallen en snelheid’ - Interview met Rob Donninger (SSH) en Monique van Loon (Jebber) over ontwikkeling concept voor tijdelijke studentenwoningen met piekbelasting

Flexwoningen kunnen een bijdrage leveren aan de tekorten op de woningmarkt. Jebber, het ontwikkelbedrijf van corporatie SSH, heeft een flexibel concept ontwikkeld voor internationale studenten in Groningen die aan de start van het studiejaar om huisvesting zitten te springen. Volgens bestuurder Rob Donninger van SSH bestaan er nog veel misverstanden over tijdelijke concepten. ‘Alleen de locatie is tijdelijk.’

Lees verder

Nieuwe podcast: Nationale prestatieafspraken III - Provinciale afspraken en regiodeals

Op 13 oktober 2022 zijn de provinciale woningbouwafspraken gesloten tussen minister De Jonge en de 12 provincies. Deze afspraken worden nader uitgewerkt in zogenoemde regiodeals (december 2022 - maart 2023). Wat kunnen we verwachten en welke randvoorwaarden of kritische succesfactoren spelen hierbij een rol? Gasten Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder bespreken het met gastheer Hans Geurts in deze podcast.

Lees verder

Nieuwe podcast: Vooruitblik op het Wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil meer regie vanuit het Rijk om zijn ambitieuze woningbouwprogramma van meer dan 900.000 woningen in 2030 te realiseren. Het wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting moet dat mogelijk maken. Het wetsvoorstel komt waarschijnlijk in januari in openbare consultatie, maar wat weten we nu al? Er komt een definitie van sociale huur en volkshuisvesting wordt waarschijnlijk ook opgenomen in de Omgevingswet. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts gaan in op deze grote systeemwijziging en kijken alvast vooruit naar de consultatie.

Lees verder

VTW Academie: Professionaliseringsaanbod 2023 bekend!

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie voor het jaar 2023 is inmiddels bekend: opnieuw een actueel en uitdagend programma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Om u te helpen een masterclass te kiezen die het beste aansluit bij uw ontwikkelbehoefte, heeft de VTW Academie dit jaar in haar aanbod een onderscheidt gemaakt tussen basis en advanced masterclasses. Hiervoor zijn diverse nieuwe (advanced) masterclasses toegevoegd aan het professionaliseringsprogramma.

Lees verder

Aedes: wat verandert er aan het huurbeleid in 2023?

Branchevereniging Aedes heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het huurbeleid van 2023. Aedes geeft daarbij wel aan dat nog niet alle bedragen en grenzen bekend zijn en dat deze nog worden aangevuld.

Lees verder

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de kwaliteit, ontwikkeling en de borging van de visitatiemethodiek en het uitvoerend stelsel te garanderen. Deze visitatiemethodiek biedt woningcorporaties de gelegenheid op een eenduidige manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over hun prestaties. De VTW is één van de oprichters van de SVWN. Vanwege vertrek van de huidig voorzitter, de heer ir. Staf Depla, ontstaat de vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.

Lees verder

KWH maakt factsheets verdieping Aedes Benchmark: wat heeft het meeste invloed op het huurdersoordeel

Als huurders na het melden van een reparatie goed weten waar ze aan toe zijn, dan is de waardering voor de dienstverlening duidelijk hoger, ook als de reparatie niet in 1 keer klaar is. Dat blijkt uit een verdere verdieping van KWH op de resultaten van de Aedes-benchmark. Wat heeft de meeste invloed op de waardering van huurders? En aan welke knoppen kun je dus draaien om die waardering te verbeteren?

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 12 december 2022: minister presenteert plannen regulering middenhuur; geld voor flexpools; en herplaatsingsgarantie flexwoningen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de plannen voor de regulering van de middenhuur zijn gepresenteerd door minister De Jonge, wat moet resulteren in een lagere huur voor 300.00 huishoudens; de Tweede Kamer past de begroting Wonen en Ruimte aan om ambtelijke flexpools te financieren voor woningbouw en gebiedsontwikkeling; en de minister spreekt met VNG en Aedes af een garantieregeling in te stellen om de bouw van flexwoningen te stimuleren.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 3 vacatures bij 3 corporaties en 1 vacature bij een zorgorganisatie online: bij corporaties Viverion, DUWO en Beveland Wonen; en bij de maatschappelijke onderneming Carintreggeland (welzijn wonen en zorg). Voor de vacature voor voorzitter RvT bij de SVWN, zie verderop in de nieuwsbrief van 16 december 2022.

Lees verder