Nieuwsbrief 22 september 2022

‘We moeten over onze grenzen heen stappen’ - VTW tijdens jubileumtour te gast bij Ymere in Amsterdam

Toezichthouders moeten hun bestuur uitdagen om gecalculeerde risico’s te nemen. Tijdens de vijfde bijeenkomst van de VTW-jubileumtoer, deze keer bij Ymere in Amsterdam, ging het gesprek tussen de leden onder meer over de uitdagende rol van de RvC, over (zelf)reflectie en over de leefwereld van de huurder.

Lees verder

Prinsjesdag 2022: belangrijkste punten voor corporaties

Op dinsdag 20 september jl. was het Prinsjesdag, waarop koning Willem-Alexander de Troonrede voorlas en het kabinet de Rijksbegroting voor 2023 bekend maakte. Wat staat er allemaal in over wonen en wat wil het kabinet doen voor huurders?

Lees verder

'Toezichthouders spelen belangrijke rol in versnelling opgaven’ - interview met Karin de Graaf, voorzitter VTW-werkgroep Nationale Prestatieafspraken

De VTW heeft een werkgroep over de Nationale Prestatieafspraken ingesteld om de leden te informeren, ondersteunen en adviseren over de uitwerking van deze afspraken. Volgens voorzitter van de werkgroep Karin de Graaf (commissaris bij onder meer Ymere en VTW-bestuurslid) spelen toezichthouders een belangrijke rol in de versnelling van de grote maatschappelijke opgaven.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties en WSW: Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting. Zo vragen ze aandacht voor de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het opnemen van meerdere scenario-analyses in de begroting.

Lees verder

VTW Academie: De 'soft skills' van de toezichthouder

Goed toezicht gaat over meer dan kennis hebben van het werkveld van de organisatie en inzicht hebben in de governance vraagstukken en verhoudingen. Net zo belangrijk zijn de zogenaamde soft signals, controls en skills. Bent u zich bewust van uw morele kompas en uw reflectievermogen? Weet u hoe u op anderen overkomt en bent u in staat de juiste interventie te plegen op het juiste moment? En hoe geconditioneerd zijn we als het gaat om reageren op anderen(en)?

Lees verder

Aedes: Conceptueel bouwen met certificering zal standaard worden

Sneller en goedkoper bouwen draagt bij aan de oplossing van de woningnood. Met conceptueel bouwen kom je een heel eind. En met certificering van woonconcepten bespaar je nog meer tijd, geld en capaciteit. Hoe werkt dit in de praktijk?

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 11 vacatures bij 9 corporaties online: bij Woonstichting Hulst, Dudok Wonen, Woonwaard Noord-Kennemerland, WSN, de Sleutels, JOOST, Elan Wonen, Het Grootslag en Mercatus.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 19 september 2022: Coalitie oneens over voorstel voorrang op woning voor eigen inwoners

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: VVD springt uit de coalitie kruiwagen om voorrang eigen inwoners; minister De Jonge: meer confrontaties met provincies om ruimtelijke ordening; en vraagt geduld om ruimtelijke puzzel te kunnen leggen; verdozing: grootschalige bedrijfsvestiging zal nodig blijven; en buitenstedelijke nieuwbouw door nieuwe inzichten restrictiever.

Lees verder