Nieuwsbrief 26 augustus 2022

VTW stelt werkgroep Nationale prestatieafspraken in

Op 30 juni 2022 hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken getekend. De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2023 afgeschaft, in ruil daarvan komen afdwingbare prestatieafspraken op o.a. beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De VTW heeft een werkgroep van leden ingesteld om toezichthouders te informeren, ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van deze Nationale prestatieafspraken.

Lees verder

‘Integriteit vanzelfsprekend onderdeel van je werk’ - interview met Lydia van Oudenaren, bestuurslid VTW en lid RvC Stadlander over geactualiseerde handreiking integriteit

Integriteit hoort onderdeel te zijn van alle gesprekken in de RvC, met de bestuurder en in de organisatie. Dat stelt Lydia van Oudenaren, VTW-bestuurslid en toezichthouder, die mee heeft gewerkt aan de geactualiseerde handreiking Integriteit voor woningcorporaties van de VTW en Aedes. ‘Integriteit is geen apart thema, maar vanzelfsprekend onderdeel van je werk.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 7: Van controle naar toekomstgerichte controle

In deze serie over zelfevaluatie van de RvC analyseert Leo Gerrichhauzen de ontwikkelingen in de governance de laatste jaren en de verschuiving van 'in control zijn' naar de huidige situatie waarin van een RvC meer verwacht wordt dan controleren en waarbij het presterende en verbindende vermogen centraal komt te staan.

Lees verder

VTW Academie: 9e editie van de Leergang 'De aankomende commissaris' gaat van start

Na acht succesvolle leergangen start de VTW Academie in het najaar van 2022 met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. De leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verspreid over één jaar. Dit wordt gecombineerd met een traineeship van een jaar bij een RvC. Startdatum is 14 december, aanmelden is mogelijk via de website.

Lees verder

Rechter: gemeente mag bij uitzondering één-op-één grond verkopen aan woningcorporatie

Een gemeente heeft onder bepaalde omstandigheden de vrijheid grond te verkopen aan een woningcorporatie zonder andere kandidaat-kopers mee te laten dingen. Dat is het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland in een kort geding tussen de gemeente Almere en een supermarkt, die de grond ook zou willen kopen. Brancheorganisatie Aedes schrijft dit in een nieuwsbericht op haar website.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 17 vacatures bij 12 corporaties online: bij Triada, Woningstichting Putten, Zaam Wonen, Woonforte, Woningstichting Maasvallei, Woonconcept, Het Gooi en Omstreken, Thús Wonen, Vidomes, Actium, Domesta en Goed Wonen.

Lees verder