VTW stelt werkgroep Nationale prestatieafspraken in

Op 30 juni 2022 hebben de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken getekend. De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2023 afgeschaft, in ruil daarvan komen afdwingbare prestatieafspraken op o.a. beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De VTW heeft een werkgroep van leden ingesteld om toezichthouders te informeren, ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van deze Nationale prestatieafspraken.

De werkgroep wordt voorgezeten door Karin de Graaf, bestuurslid van de VTW. De andere leden zijn: Hanneke Ester, Eric Kemperman, Frank Roerdinkholder, Cindy Rombouts en Mette Vernooij (nu: directeur a.i. VTW). Secretaris van de werkgroep is Hans Geurts. 

Op 23 augustus jl. is de werkgroep voor eerst bijeen geweest. Volgende week volgt meer informatie, waaronder een vragenlijst, die toezichthouders kunnen gebruiken voor het gesprek met de bestuurder voor de RvC-vergaderingen die voor de maand september gepland staan. 

Op de themapagina Nationale prestatieafspraken op onze website komt alle relevante informatie te staan.


Terug