Nieuwsbrief 29 april 2022

Gezamenlijk congres VTW & Aedes met aansluitend ALV op 9 juni a.s.

Op 9 juni a.s. organiseren de VTW en Aedes samen een middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp. De Woningwet is aangepast en de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Aan woningcorporaties wordt zowel in regels als financieel meer ruimte gegund. We komen daarmee in een nieuwe fase. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders? O.a. minister De Jonge geeft hierop zijn visie.

Lees verder

Ledenbijeenkomst met de Woonbond van 22 april gemist? (video + powerpoint)

Op 22 april 2022 vond de ledenbijeenkomst met de Woonbond plaats over energiearmoede en de relatie RvC-huurders. In deze video blikken Zeno Winkels, directeur Woonbond; Albert Kerssies, directeur VTW en deelnemers terug op deze ochtend. Wat was de opbrengst en waar kunt u als toezichthouder over in gesprek met uw bestuurder? Ook de powerpoint is toegevoegd.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 3: 'De moed tot waarheid' door Theo Stubbé

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 3: 'De moed tot waarheid.' Dit is de derde aflevering in de nieuwe reeks ‘Toezicht in de praktijk’ over de begeleide zelfevaluatie van de RvC. Auteur Theo Stubbé gaat in op de zelfreflectie en zelfevaluatie van de RvC.

Lees verder

VTW Academie: Strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht

Bij waardevol toezicht gaat het naast de procedurele rol vooral om de inhoudelijke betrokkenheid bij bestuurlijke vraagstukken. De verhouding tussen bestuur en toezicht is veel waardevoller dan de vaak overheersende procedurele omgang. Bij strategisch partnerschap staat het inhoudelijk debat centraal. Toch stelt het ook hoge eisen aan de rolinvulling en de onderlinge omgang. De meerwaarde van strategisch partnerschap kan vooral tot uiting komen in de voorkantbenadering als bestuur en toezicht vroegtijdig met elkaar in gesprek komen. Het leidt geen twijfel dat ‘inclusief strategisch partnerschap’ tot een sterker innovatief vermogen van de organisatie leidt.

Lees verder

Uitnodiging symposium 19 mei over de onafhankelijke controlfunctie

Hoe komt de onafhankelijke controlfunctie binnen woningcorporaties optimaal tot haar recht? Wat vraagt dat van de persoon die de functie uitoefent, wat vraagt dat aan beleid en van de corporatie, waarop u toezicht houdt? Kom daarom naar het symposium over de onafhankelijke controlfunctie op 19 mei a.s.

Lees verder

Platform31: Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, ook wel de lokale driehoek, weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn de partijen nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek.

Lees verder

EY Masterclass woningcorporaties 2022 van 28 t/m 30 september 2022

Van 28 t/m 30 september 2022 organiseert EY haar Masterclass woningcorporaties 2022. Dit jaarlijks terugkerend event wordt specifiek georganiseerd voor interne toezichthouders, directeur-bestuurders en managers van woningcorporaties.

Lees verder

11 oktober 2022: Aedes Corporatiedag in Den Bosch (inclusief workshop VTW)

Op 11 oktober a.s. organiseert Aedes de Corporatiedag met als thema 'Let's Meet Up' in Den Bosch. De VTW brengt dit evenement graag onder uw aandacht omdat het ook voor toezichthouders interessant kan zijn. Op de Corporatiedag verzorgt de VTW zelf ook een workshop: "maximaal presteren - wat vraagt dit van het bestuur in samenwerking met haar toezichthouders?"

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 3 corporaties online: bij de Wassenaarsche Bouwstichting, Ons Huis en Stek. Daarnaast is de VTW op zoek naar een voorzitter voor de Programmaraad van de VTW Academie.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 25 april 2022: beleggers tegen regulering

Beleggers tegen regulering op de woningmarkt
Nederland zou de huursector niet meer moeten reguleren, maar juist stimuleren. Dat betoogde IVBN-voorzitter Gertjan van der Baan op tijdens een rondetafel gesprek op 20 april 2022 in de Tweede Kamer over de rol van beleggers op de woningmarkt. Volgens hem is het in het nationale belang dat ook institutionele beleggers worden aangemoedigd om het geld van pensioenfondsen te investeren in huurwoningen.

Lees verder

Meivakantie: volgende week, 6 mei, geen VTW-nieuwsbrief

In verband met de meivakantie verschijnt volgende week vrijdag, 6 mei 2022, geen VTW nieuwsbrief. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 mei a.s.

Lees verder