Politiek nieuwsoverzicht 25 april 2022: beleggers tegen regulering

Beleggers tegen regulering op de woningmarkt
Nederland zou de huursector niet meer moeten reguleren, maar juist stimuleren. Dat betoogde IVBN-voorzitter Gertjan van der Baan op tijdens een rondetafel gesprek op 20 april 2022 in de Tweede Kamer over de rol van beleggers op de woningmarkt. Volgens hem is het in het nationale belang dat ook institutionele beleggers worden aangemoedigd om het geld van pensioenfondsen te investeren in huurwoningen.

Extra regulering zou er volgens Van der Baan voor kunnen zorgen dat investeerders elders heen gaan. Hij stelt dat de vrije sector de nek om wordt gedraaid als je het woningwaarderingsstelsel te ver oprekt en daarmee de concurrentie aan moet gaan met de corporaties. Hij wees er in dat kader op dat institutionele beleggers niet gesubsidieerd worden.

Hij liet verder weten niet te verwachten dat IVBN-beleggers de maximaal toegestane huurverhoging zullen gaan doorvoeren, omdat ze daarmee mensen uit hun huis zouden kunnen jagen. Door de wettelijke koppeling met de inflatie zou die huur immers vrij extreem omhoog kunnen, maar volgens Van der Baan is dat niet in het belang van de beleggers. Volgens hem hebben zij juist het doel om het pensioengeld optimaal te investeren en dat raakt dus ook de mensen die in die woningen zitten.

Topman James Seppala: Blackstone volgt de markt
Tijdens de hoorzitting kwam ook Blackstone-topman James Seppala aan het woord. Hij weersprak de suggestie dat woningen worden opgekocht om vervolgens voor 2.500 euro per maand te verhuren. Hij gaf aan dat simpelweg de markt wordt gevolgd. Ook erkende hij dat Blackstone momenteel geen belasting betaalt, maar dat dat wel zal gebeuren als de gedane investeringen in 2019 en 2020 komende tijd gaan renderen.

Volgens Seppala zijn hierover geen afspraken met de fiscus gemaakt. Ook haalt de vastgoedinvesteerder volgens hem geen voordeel uit de constructies via de Kaaimaneilanden. Deze constructies zijn er omdat het in andere landen heel gebruikelijk is om via deze weg zaken te doen, hield hij de Kamerleden voor.
Seppala wilde het beeld corrigeren dat Blackstone alleen uit is op winstmaximalisatie door het uitknijpen van huurders. Volgens hem is lang niet altijd de maximale huurverhoging doorgevoerd, zeker niet in coronatijd. Verder is ook ingezet op maatwerkafspraken als huurders in de problemen kwamen. Hij wees er op dat het Blackstone niet uitmaakt welke huurregels er gelden, maar dat het wel aan te bevelen is om te zorgen voor stabiliteit, duidelijkheid en consistentie in de regels. Ook zouden bij aanpassingen aan de regels die risico's voor de investeringen en bouwproductie goed moeten worden meegewogen.

Corporaties willen minder lastendruk
Tijdens de hoorzitting riep Martin van Rijn van Aedes op om het belastingregime voor corporaties te herzien. Hij liet weten blij te zijn met de afschaffing van de verhuurderheffing, maar wees ook op de lastendruk als gevolg van de vennootschapsbelasting en de Europese ATAD. Hij liet verder weten dat de corporaties het bouwen voor middenhuur zijn 'ontwend', maar dat ze gemotiveerd zijn om dit weer op te pakken. Frank Roerdinkholder van woningcorporatie Domijn riep om de mogelijkheden voor de bouw van middenhuur voor corporaties structureel mogelijk te maken. Aedes publiceerde ook een position paper. Deze kunt u hier lezen.

In het kader van de doorstroming riep Van Rijn op om daarbij niet de stok, maar de wortel te hanteren. Dat kan volgens hem door te zorgen voor voldoende aanbod. Daarom is het volgens hem van belang dat er gebiedsgericht wordt gekeken naar voldoende aanbod (30 procent) van betaalbare woningen.

Roerdinkholder riep verder op om oog te hebben voor de snel stijgende bouwkosten. Deze maken het voor corporaties steeds moeilijker om een business case rond te maken.

Ronde tafel in mei
Op 25 mei staat er weer een rondetafel op de agenda van de Kamer. Dan gaat het over lokale en regionale planvorming in de woningbouw.

Van woningmarktbeleid (.nl) naar volkshuisvestingnederland (.nl)
Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een signaal afgegeven over hoe zij tegen wonen aankijkt. De website Woningmarktbeleid.nl wordt vanaf nu doorgelinkt naar een andere url: volkshuisvestingnederland.nl. Terecht, want wonen is geen 'markt', hoewel sommigen daar anders over denken (zie boven). 

Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Minister De Jonge wil met corporaties en andere verhuurdersorganisaties in gesprek over het inbouwen van een prikkel om te verduurzamen. Dat liet hij weten in het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving in reactie op een motie van GroenLinks. Diverse partijen willen dat huurders een huurkorting kunnen afdwingen als de verhuurder verzaakt in verduurzaming. Met de hoge energieprijzen dreigt hierdoor energiearmoede. Onder ander GroenLinks wil dat huurders in zo'n geval huurbevriezing of huurverlaging kunnen afdwingen.

De Jonge liet weten hier niet tegen te zijn, maar vreest wel voor een enorme last voor de Huurcommissie. Hij vraagt daarom tijd om met de verhuurders in gesprek te gaan. "Het gaat over een combinatie van normeren en beprijzen. Dat kan tot huurbevriezing leiden, dat kan tot huurverlaging leiden: het aanmerken van gebrek in combinatie met huurverlaging. Welke mix ik daarin kies, wil ik echt heel graag overeenkomen met de woningcorporaties: wat komt de corporaties daarin uit en wat is voor hen doenlijk? Geef me even de gelegenheid om het in de techniek goed uit te werken. In het Programma Verduurzaming wil ik erop terugkomen hoe ik dat voor me zie", aldus de minister.

Verder omarmde minister moties om te komen tot een duidelijke monitoring van de voortgang van het Nationaal Isolatieprogramma en subdoelstellingen met betrekking tot het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

- - -

In verband met de meivakantie komt er de komende twee weken geen nieuwsoverzicht uit.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28 


Terug