Gezamenlijk congres VTW & Aedes met aansluitend ALV op 9 juni a.s.

Op 9 juni a.s. organiseren de VTW en Aedes samen een middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp. De Woningwet is aangepast en de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Aan woningcorporaties wordt zowel in regels als financieel meer ruimte gegund. We komen daarmee in een nieuwe fase. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders? O.a. minister De Jonge geeft hierop zijn visie.

Het congres wordt afgesloten met een buffet. Om 19.00 uur begint vervolgens de ALV van de VTW. 

Samen
Het middagcongres onderstreept de urgentie van het realiseren van ambities, plannen en mogelijkheden als corporatiesector. Dat lukt alleen als we dat samen doen. Samen als bestuurders en toezichthouders maar ook samen onderling tussen woningcorporaties, met de markt en stakeholders. Deze middag is inhoudelijk daarop gericht met realisme voor wat kan. De thema’s en de ambities uit de Actieagenda Wonen staan centraal.

Het programma op hoofdlijnen
De middag staat onder leiding van de dagvoorzitter, Ruben Maes.
Na het welkom door de beide voorzitters zal minister Hugo de Jonge de middag aftrappen. Na zijn keynote gaan we in twee (debat)rondes: Bouw- en Verduurzamingsopgave en Betaalbaarheid en Leefbaarheid) de interactie met u en alle andere deelnemers aan. Ook zullen een tweetal voorbeelden van samenwerking middels de regionale opgaven en bouwstroom centraal staan.

Tijdsindeling programma
Congres Aedes-VTW ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’
16.00 – 16.05 : Plenaire start en welkom
16.05 – 16.35 : Keynote: de minister
16.35 – 17.00 : Debatronde 1: Bouw- en Verduurzamingsopgave
17.00 – 17.25 : Debatronde 2: Betaalbaarheid en Leefbaarheid
17.25 – 17.50 : Samen met elkaar: voorbeelden en lessons learned
17.50 – 18.00 : Afsluiting

Dinerbuffet
18.00 – 19.30 : Dinerbuffet (ontmoetingen en netwerken)

ALV VTW
19:00 – 20.30 : VTW ALV

Leden van de VTW kunnen zich via de Leden Login inschrijven.


Terug