VTW Academie: Strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht

Bij waardevol toezicht gaat het naast de procedurele rol vooral om de inhoudelijke betrokkenheid bij bestuurlijke vraagstukken. De verhouding tussen bestuur en toezicht is veel waardevoller dan de vaak overheersende procedurele omgang. Bij strategisch partnerschap staat het inhoudelijk debat centraal. Toch stelt het ook hoge eisen aan de rolinvulling en de onderlinge omgang. De meerwaarde van strategisch partnerschap kan vooral tot uiting komen in de voorkantbenadering als bestuur en toezicht vroegtijdig met elkaar in gesprek komen. Het leidt geen twijfel dat ‘inclusief strategisch partnerschap’ tot een sterker innovatief vermogen van de organisatie leidt.

In de masterclass ‘Strategisch Partnerschap’, gegeven door Rienk Goodijk, wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich meer op een inhoudelijke manier tot elkaar en tot andere stakeholders verhouden. Hoe komt u tot een nieuwe invulling aan de governance en hoe kunt u dit verder vormgeven en toepassen? Tijdens deze masterclass is er voldoende ruimte om uw eigen dillema’s in te brengen en antwoord te krijgen hoe u daarmee om kunt gaan.

De eerstvolgende editie van deze masterclass vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022. Op de website van de VTW Academie vindt u meer informatie over deze masterclass en kunt u zich tevens aanmelden.


Terug