Nieuwsbrief 18 maart 2022

Handreiking Toezicht op fiscaliteit geactualiseerd

In opdracht van de VTW is de handreiking Fiscaliteit geactualiseerd door Deloitte. Gezien de toenemende snelheid waarin fiscale veranderingen elkaar opvolgen, de ontwikkelingen in de corporatiesector en in de wereld waarin corporaties opereren, zal de VTW deze handreiking jaarlijks actualiseren. Relevante wijzigingen zijn bijvoorbeeld het (per 2023) vervallen van de verhuurderheffing, de verruiming van de vrijstelling overdrachtsbelasting in geval van taakoverdracht tussen ­woningcorporaties en de invoering van een vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop van woningen die eerder onder voorwaarden verkocht zijn.

Lees verder

VTW Academie: Leefbare wijken in steden en dorpen

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort al sinds jaar en dag tot de agenda van de woningcorporaties. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf.

Lees verder

"Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk" - Landelijke Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om met spoed de daling van de koopkracht van de laagste inkomens te repareren. De partijen die deel uitmaken van deze coalitie vragen om een structurele oplossing.

Lees verder

Bijeenkomst 'Energiearmoede en Relatie RvC-huurders': vrijdag 22 april 2022

Op 22 april 2022 organiseert de VTW samen met de Woonbond een gezamenlijke bijeenkomst voor (huuders)commissarissen en huuders(organisaties). Hierin staan twee thema's centraal: Energiearmoede en de Relatie RvC-huurders. De bijeenkomst wordt gehouden in Veenendaal (Van der Valk), van 9.30-13.30 uur.

Lees verder

Save the date: 19 mei symposium over invulling onafhankelijke controlfunctie op de Hogeschool van Amsterdam

Op 19 donderdag mei aanstaande organiseren de Hogeschool van Amsterdam, Hofmeier en het Zijlstra Center (VU) het afsluitende symposium naar het onderzoek ‘van goeden huize’ naar de invulling van de onafhankelijke control functie bij woningcorporaties. Er zal in een korte plenaire sessie aandacht zijn voor de uitkomsten van het onderzoek, waarna in twee workshoprondes de uitkomsten van deelonderwerpen met elkaar interactief kunnen worden verkend. Als lid van de VTW bent u hierbij van harte welkom.

Lees verder

Verkoop Vestiawoningen voor behoud sociale voorraad (artikel Woningmarktbeleid)

Vijftien woningcorporaties nemen in zes gemeenten ca. 10.000 woningen over van Vestia. Daarmee blijft deze sociale woningvoorraad behouden en kunnen de volkshuisvestelijke taken weer ten volle worden uitgevoerd. Karolien de Jager van Vestia, Hamit Karakus namens BZK en wethouder André Schoon van Brielle geven een kijkje in de keuken van het verkooptraject en de daarbij behorende taakoverdracht.

Lees verder

"Voor iedereen is wonen van waarde, maar niet vanzelfsprekend" - eerste Aedes-lezing door Mariëtte Hamer

Een uitgesteld leven, dat dreigt voor vele jongeren en starters die geen geschikte woonruimte kunnen vinden door het huidige tekort aan woningen, zo waarschuwde Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, tijdens de eerste Aedes-lezing onder de titel De Waarde van Wonen. In haar editie van deze lezing benadrukte Mariëtte Hamer dat we ervoor moeten zorgen dat wonen weer vanzelfsprekend wordt.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 6 corporaties online: bij De Huismeesters, Trudo, Alwel, De Zes Kernen, Heuvelrug Wonen en Woonpartners. Vitalis Woonzorg Groep heeft ook een vacature.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 14 maart 2022: Nationale Woon- en Bouwagenda; Aardgasvrije wijken; Energierekening; Saneringskader en Vestia

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: minister De Jonge presenteert zijn plannen voor de woningbouw. Zo moeten er 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. Verder in deze nieuwsbrief informatie over aardgasvrije wijken, compensatie van de energierekening, het saneringskader en de maatwerkgemeenten en Vestia.

Lees verder