Bijeenkomst 'Energiearmoede en Relatie RvC-huurders': vrijdag 22 april 2022

Op 22 april 2022 organiseert de VTW samen met de Woonbond een gezamenlijke bijeenkomst voor (huuders)commissarissen en huuders(organisaties). Hierin staan twee thema's centraal: Energiearmoede en de Relatie RvC-huurders. De bijeenkomst wordt gehouden in Veenendaal (Van der Valk), van 9.30-13.30 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven via de Leden Login. U ontvangt vandaag via de mail ook persoonlijke link waarmee u zich kunt aanmelden. Hierin wordt u ook gevraagd een korte enquête in te vullen, ook als u niet deelneemt aan de bijeenkomst.  

Energiearmoede
In dit onderdeel zoomen we in op de feiten over energiearmoede. Maar gaat het ook over de vraag wat het leven in energiearmoede betekent voor de ruim half miljoen huishoudens in Nederland, waarvan het merendeel een corporatiewoning huurt. Wat rekenen we als onze verantwoordelijkheid? En hoe zijn we over die uitgangspunten met huurdersorganisaties in gesprek? Het perspectief van de RvC wordt hierin meegenomen.

Relatie RvC-huurders
Hierin vertellen commissarissen en huurders hoe de RvC het brede huurdersperspectief een volwaardige en toetsbare plaats geeft in het toezicht op het gedrag van de corporatie. En hoe (andere/nieuwe) vormen van huurdersparticipatie kunnen leiden tot meer betrokkenheid van huurders en tot meer verbinding met de leefwereld van individuele huurders. 

VTW en Woonbond over Energiearmoede en Relatie RvC-huurders
Datum: 22 april 2022
Start: 10.00 uur en onvangst vanaf 9.30 uur met koffie/thee e.d.
Einde: 12.30 uur met aansluitend een lunch tot 13.30 uur
PE-punten: 2

Locatie: Van der Valk, Veenendaal


Terug