Verkoop Vestiawoningen voor behoud sociale voorraad (artikel Woningmarktbeleid)

Vijftien woningcorporaties nemen in zes gemeenten ca. 10.000 woningen over van Vestia. Daarmee blijft deze sociale woningvoorraad behouden en kunnen de volkshuisvestelijke taken weer ten volle worden uitgevoerd. Karolien de Jager van Vestia, Hamit Karakus namens BZK en wethouder André Schoon van Brielle geven een kijkje in de keuken van het verkooptraject en de daarbij behorende taakoverdracht.

Per 1 januari 2023 splitst Vestia, ooit de grootste woningcorporatie van Nederland, zich op in drie kleinere corporaties. Deze drie nieuwe organisaties zullen zich concentreren op de kerngebieden Rotterdam, Den Haag en Delft-Zoetermeer. Maar Vestia heeft bezit in veel meer regio’s. De plaatsen Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas worden daarbij gezien als zogeheten maatwerkgemeenten. Vestia was hier de grootste of enige aanbieder van sociale huurwoningen. Maar vanwege de financiële positie, zwaar uitgehold door de dramatische derivatenhandel van ruim tien jaar geleden, kon het de bijbehorende volkshuisvestelijke taken niet volledig vervullen. En de betreffende gemeenten hebben, gezien de woningbouw- en duurzaamheidsopgaven van de komende jaren, juist behoefte aan kapitaalkrachtige corporaties. Vandaar dat het bezit in deze gemeenten in 2019 te koop werd gezet, inclusief de volkshuisvestelijke taken.

Lees het hele artikel op de website Woningmarktbeleid.nl

In februari verscheen het eerste praktijkverhaal uit deze serie van drie afleveringen. Deze ging over de leningruil. Lees het hier op onze website.


Terug