Nieuwsbrief 21 januari 2022

Aedes: bewustzijn brandveiligheid verder verbeteren

Zorg dat het bewustzijn over brandveiligheid bij eigenaren van gebouwen hoog blijft en blijf extra alert bij gebouwen met één vluchtroute. Die aanbevelingen deed de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van onderzoek naar de brand in een galerijflat in Arnhem. Aedes heeft per brief laten weten de aanbevelingen ter harte te nemen en woningcorporaties nog beter te ondersteunen bij het brandveilig houden van de woningen.

Lees verder

Landelijke armoedecoalitie: Mensen met laag inkomen in problemen door hoge energieprijzen

Er moet financiële hulp komen voor mensen met een laag inkomen die door de gestegen energieprijzen in de problemen komen. Dat schrijft de Landelijke Armoedecoalitie in een brief aan de nieuwe minister van Armoedebeleid, Carola Schouten. 

Lees verder

VTW Academie: Hoe kunt u proactief toezicht houden op zorgvastgoed?

De veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag dwingt woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Er moet een beleid ontwikkeld worden en beslissingen worden genomen met maatschappelijke en financiële consequenties. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar ook de mogelijkheden daarbinnen om zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

Lees verder

Recensenten gezocht: 'Inclusief strategisch partnerschap' van Rienk Goodijk / 'Krijgslessen voor managers' van Jaap Jan Brouwer / 'Onder commissarissen' van Marilieke Engbers

De VTW is op zoek naar leden die een recensie wil schrijven over de volgende drie boeken: 'Inclusief strategisch partnerschap' van Rienk Goodijk; 'Krijgslessen voor managers' van Jaap Jan Brouwer en 'Onder commissarissen' van Marilieke Engbers.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 7 corporaties online: bij Destion, Volkshuisvesting Arnhem, WoonFriesland, JOOST, 3B-Wonen, Woongroep Marenland en de Sleutels. Daarnaast zoekt Rhenam Wonen een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 17 januari 2022: Kamer wil hoofdlijnendebat over kabinetsbeleid Wonen

Op donderdag 27 januari a.s. debatteert de commissie Binnenlandse Zaken met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder

Agenda VTW ledenbijeenkomsten voorjaar 2022

In 2022 staan al diverse bijeenkomsten voor leden gepland. Een overzicht van wat op dit moment al bekend is, staat hieronder.

Lees verder