VTW Academie: Hoe kunt u proactief toezicht houden op zorgvastgoed?

De veranderde wet- en regelgeving in de zorg, welzijn en volkshuisvesting in combinatie met een veranderende klantvraag dwingt woningcorporaties en zorginstellingen om kritisch naar hun zorgvastgoed te kijken. Er moet een beleid ontwikkeld worden en beslissingen worden genomen met maatschappelijke en financiële consequenties. Woningcorporaties hebben te maken met de strakke kaders van de Woningwet, maar ook de mogelijkheden daarbinnen om zorgvastgoed te ontwikkelen en te exploiteren.

 

In de masterclass ‘Toezicht op zorgvastgoed’ wordt onderzocht welke rol en verantwoordelijkheden een commissaris heeft in het totale proces van vastgoedstrategie, vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. Hoe houdt u toezicht op de proceskwaliteit? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe kunt u de risico’s inzichtelijk maken en beheersen? Hoe kunt u de juiste vragen stellen aan het bestuur en de organisatie?

 

In de masterclass wordt gewerkt met actuele casuïstiek en wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. De eerstvolgende editie staat gepland op woensdag 16 maart 2022. Kijk voor meer informatie op de website van de VTW Academie en hier kunt u zich ook aanmelden.


Terug