Recensenten gezocht: 'Inclusief strategisch partnerschap' van Rienk Goodijk / 'Krijgslessen voor managers' van Jaap Jan Brouwer / 'Onder commissarissen' van Marilieke Engbers

De VTW is op zoek naar leden die een recensie wil schrijven over de volgende drie boeken: 'Inclusief strategisch partnerschap' van Rienk Goodijk; 'Krijgslessen voor managers' van Jaap Jan Brouwer en 'Onder commissarissen' van Marilieke Engbers.

Inclusief strategisch partnerschap
'Het thema strategisch partnerschap staat inmiddels hoog op de bestuurlijke agenda, vooral bij (semi)-publieke organisaties. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een verhouding tussen bestuur en toezichtdie voor de organisatie veel meer kan opleveren dan de vaak overheersende procedurele omgang. Bij inclusief strategisch partnerschap gaat het vooral ook om het zoeken naar passende verbindingen en dialoog met stakeholders ten einde de maatschappelijke opdracht van de organisatie te kunnen realiseren. Dit vraagt bestuurders die openstaan voor "het andere", die met onzekerheid durven omgaan en kunnen vertrouwen op wijze toezichthouders.' 

Goodijk gaat onder meer in op aanspreekbaarheid van de intern toezicht, een belangrijk onderwerp dat op advies van Jaap Winter door de VTW in de sector is geïntroduceerd. 

Krijgslessen voor managers
'Militaire organisaties worden getraind op omgaan met onzekerheden en chaos. Al eeuwen lang. Er valt veel te leren van militaire organisaties. Legerorganisaties hanteren doorgaans twee benaderingswijzen om met onzekerheid en chaos om te gaan: een benadering die complexiteit en chaos probeert te temmen, een andere benadering die erin mee beweegt.

Jaap Jan Brouwer gaat in zijn boek in op de wijze waarop deze organisaties werden aangestuurd. Wat hun opvattingen zijn over leiderschap. En hoe gaan ze om met vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling en opdrachtgericht werken? De lessen zijn direct praktisch toepasbaar op het niveau van medewerker, team, leidinggevende en de organisatie als geheel. Ze zullen uw organisatie nieuw elan en een hoge mate van wendbaarheid en robuustheid geven.'

Onder Commissarissen
'Met dit boek geeft Marilieke Engbers inzicht in de complexiteit van het samen toezichthouden binnen RvC's en raden van toezicht en wil ze een gesprek op gang brengen over de onmogelijkheid daarvan. Het is een pleidooi voor een menselijker toezicht, opdat commissarissen zich volledig kunnen richten op de zaken die er werkelijk toe doen.'

De volledige titel is: 'Onder Commissarissen - hoe het ongezegde de besluitvorming in de boardroom beïnvloedt'. VTW-leden hebben dit boek cadeau gekregen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de VTW in 2022. 

In december 2021 heeft de VTW een podcast opgenomen over 'Onder Commissarissen'. Hierin ontvangt senior beleidsmedewerker en presentator Hans Geurts twee gasten: auteur Marilieke Engbers en VTW-directeur Albert Kerssies om over dit boek in gesprek te gaan. U kunt deze via deze link of via uw favoriete podcast app beluisteren.

Interesse?
Belangstellenden die een recensie willen schrijven, kunnen een mail sturen aan senior beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan i.vdkraan@vtw.nl. De recensent mag het boek zelf houden. Het boek 'Onder Commissarissen' is reeds door de VTW onder alle leden verspreid. De recensie is binnen 3-6 weken gereed en bevat ongeveer 500 woorden. De recensie wordt geplaatst op de website en in onze wekelijkse nieuwsbrief.


Terug