Nieuwsbrief 10 december 2021

Veerkrachtwijken en toezicht - verslag online ledenbijeenkomst van 3 december jl.

De toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in corporatiebuurten gaat gemiddeld genomen samen met meer overlast en minder veiligheid, maar niet altijd. Veerkracht zegt iets over de mate waarin een buurt weet om te gaan met deze concentratie. Een buurt kan leefbaar zijn, maar een lage veerkracht hebben en andersom. Dat kwam aan bod in de online VTW ledenbijeenkomst met Jeroen Frissen (Circusvis) over veerkrachtwijken op 3 december jl.

Lees verder

‘Meer inleven in leefwereld huurder’ - Interview met Sylvo Gaastra, consulent Woonbond en docent VTW Academie, over perspectief huurder

Commissarissen moeten zich meer inleven in de leefwereld van de huurder, de belangrijkste stakeholder van de corporatie. Dat stelt Sylvo Gaastra, consulent bij de Woonbond en docent van de VTW Academie. ‘Ik zie een positieve ontwikkeling, maar er mag wel een tandje bij.’

Lees verder

Aedes: Sociale huurwoningen gaan om meer dan de huurprijs

Gemeenten geven vaker private partijen opdracht om goedkope huurwoningen te bouwen die voorheen de corporaties voor hun rekening namen. Aedes maakt zich zorgen dat het aantal echte sociale huurwoningen daardoor langzaam maar zeker afneemt. Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘Sociale huur draait om meer dan de huurprijs. We hebben niet voor niks regels om te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, óók mensen met lage inkomens en urgenten. We hebben een nieuwe definitie van sociale huisvesting nodig.’

Lees verder

Toezicht op duurzaamheid: 'meer dan energie alleen'

In de VTW Nieuwsbrief van 19 november jl. pleitte Bas van der Griendt voor een bredere benadering van duurzaamheid. De focus ligt te veel op energietransitie, zo gaf hij aan, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar techniek en innovatie en minder naar woonlasten van huurders. Daarnaast gaat het ook om gezondheid en welzijn van huurders. Ook dat immers is duurzaamheid, sociale duurzaamheid wel te verstaan. 

Lees verder

VTW Academie: Professionalisering in de wintermaanden? Online colleges!

Volgende week staan de laatste masterclasses van dit jaar op het programma van de VTW Academie. In maart gaat de Academie weer van start met nieuwe masterclasses, die, zoals het er nu naar uit ziet, fysiek worden gegeven. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hieronder het overzicht van het aanbod.

Lees verder

Stichting Visitatie: 'De maatschappelijke rol van de RvC, beschreven aan de hand van visitaties'

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke rol van de RvC. Woningcorporaties moeten keuzes maken over hun focus en inzet. De SVWN heeft zich verdiept in de rol van de RvC, op basis van eerder verschenen visitatierapporten. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 4 corporaties online: bij Intermaris, DUWO, Wooncompas en Baston Wonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een verenigingssecreterasse en zoekt Woningstichting Putten een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder

Heeft u de vragenlijst langjarig ledenonderzoek al ingevuld? Dit kan nog tot en met het weekend!

VTW en NVTZ zijn gestart met een gezamenlijk langjarig ledenonderzoek. Op 26 november jl. is een herinnering naar alle leden gestuurd. Ongeveer 100 leden hebben de vragenlijst al ingevuld. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en kan tot en met 12 december 2021. Wij stellen uw deelname zeer op prijs! Heeft u de herinnering niet ontvangen en wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ingrid van der Kraan (i.vdkraan@vtw.nl, 06 44812038).

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 6 december 2021: Redding Vestia lijkt definitief

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: redding Vestia lijkt definitief; Ollongren tevreden over toename harde plancapaciteit; Geen steun voor eerdere evaluatie Programma Aardgasvrije Woningen; Kamer: Vocht- en schimmelproblemen onderdeel afspraken met corporaties.

Lees verder