Nieuwsbrief 19 november 2021

LET OP! Themabijeenkomst en ALV zijn NIET FYSIEK, maar ONLINE op 23 november a.s., ALV start om 18.30 uur

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er door het kabinet nieuwe maatregelen genomen in verband met de coronapandemie. De themabijeenkomst en de ALV van 23 november a.s. vinden daarom niet fysiek plaats, maar via een livestream. Ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar komen, we hebben nog steeds een mooi programma voor u aanstaande dinsdag. Leden kunnen voorafgaand of tijdens de ALV elektronisch hun stem uitbrengen door in te loggen op hun persoonlijke pagina ‘Stemmen’ in de Leden Login.

Lees verder

Heeft u de vragenlijst langjarig ledenonderzoek al ingevuld?

In 2020 hebben de besturen van NVTZ en VTW besloten tot het houden van een gezamenlijk langjarig ledenonderzoek. De uitnodiging hiervoor is 29 oktober jl. naar alle leden gestuurd. Ongeveer 100 leden hebben de vragenlijst al ingevuld. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en kan tot en met 12 december 2021. Wij stellen uw deelname zeer op prijs! Heeft u de uitnodiging niet ontvangen en wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ingrid van der Kraan (i.vdkraan@vtw.nl, 06 44812038).

Lees verder

Prijs beste toezichtvisie: juryvoorzitter Jaap Winter blikt vooruit (VIDEO)

Op 23 november a.s. vindt in de online ALV de prijsuitreiking van de beste toezichtvisie plaats. Uit de ruim 100 ingestuurde toezichtvisies is door studenten van Tilburg University een selectie gemaakt. De jury, bestaande uit Jaap Winter, Kristel van Baele, Pauline Meus en Stefan Peij, heeft op basis hiervan drie corporaties uitgekozen als prijswinnaars. In deze video blikt juryvoorzitter Jaap Winter alvast vooruit.

Lees verder

‘Meer aandacht voor woonlasten en welzijn huurders’ - interview met Bas van de Griendt (RvC Woningbelang) over brede visie op duurzaamheid

Corporaties moeten een brede visie op duurzaamheid ontwikkelen die verder gaat dan alleen de energietransitie, met ook aandacht voor gezondheid en welzijn van de huurder. De focus in de energietransitie ligt bovendien te veel op techniek, en te weinig op de woonlasten voor huurders. Dat stelt Bas van de Griendt, vicevoorzitter van de RvC van Woningbelang.

Lees verder

VTW Academie: Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

Na zeven succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie aankomende december met de achtste leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die zeer gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden en zich daar goed op willen voorbereiden. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

Lees verder

'Hoe krijg je de energietransitie gepland?' - lees het magazine 'Shift' van Stroomversnelling, waarbij ook toezicht aan de orde komt

Stroomversnelling heeft in november 2021 het magazine 'Shift' uitgebracht, over hoe corporaties van projecten naar programmeren gaan, op weg naar CO2 neutraal in 2050. In het magazine komen o.a. verhalen van zes corporaties aan de orde: De Alliantie, Cascade, deltaWonen, Vivare, Woonstichting Valburg en Woonconcept. De VTW brengt dit magazine graag onder uw aandacht. In het magazine komt ook het toezicht op verduurzaming programma's aan bod, waaraan VTW-leden Caro Niestijl, Gerard van Bortel en Bert Krikke (ook bestuurslid) en VTW-directeur Albert Kerssies hebben meegewerkt.

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2022

Minister Ollongren (BZK) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2022 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met H zijn per 1 januari 2022 met 3% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2022 was al eerder vastgesteld op €216.000. 

Lees verder

Aedes benchmark 2021: huurders tevreden, corporaties overbelast

Branchevereniging Aedes heeft dit jaar voor de 8e keer de Aedes-benchmark uitgebracht. De benchmark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. De benchmark laat op veel fronten goede resultaten zien, maar uit de gegevens blijkt ook dat de maatschappelijke opgaven van corporaties onder druk staan. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 15 november 2021: Zorgen om achterblijvende nieuwbouw sociale huurwoningen; verlaging verhuurderheffing;

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: zorgen om nieuwbouw, uitwerking verlaging verhuurderheffing; meeste moties over wonen bij Belastingplan verworpen; huurbeleid; wijziging Woningwet over gegegevensverwerking en -deling. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 4 corporaties online: bij Wold en Waard, Baston Wonen, Vestia en De Vooruitgang.

Lees verder