Nieuwsbrief 13 augustus 2021

Verduidelijking besluit btw-positie commissarissen

Op 6 mei jl. is het besluit van de staatssecretaris inzake de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies gepubliceerd. Door onduidelijkheden over de in het besluit opgenomen goedkeuring heeft de staatssecretaris van Financiën op 2 augustus 2021 een wijzigingsbesluit gepubliceerd. In dit nieuwsbericht worden de verduidelijkingen toegelicht. Via deze link kan ons eerdere nieuwsbericht worden geraadpleegd.

Lees verder

Reminder: VTW Ledencongres op 8 oktober a.s. over Opgaven en middelen

Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Helaas zijn de beschikbare middelen bij lange na niet voldoende om deze maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken. De vraag rijst: Hóe nu (lokaal en regionaal) verder? Wat betekent dit voor de (toekomstige) huurders? En wat is de rol van het toezicht hierin? Op 8 oktober a.s. organiseert de VTW daarom het online ledencongres 'Opgaven en middelen, hóe nu verder?' U bent daar toch ook bij?

Lees verder

VTW Academie: eerstvolgende masterclasses in de maand september

In september gaat de VTW Academie weer volop van start met het aanbieden van masterclasses voor u als commissaris. Zowel branchespecifieke thema’s, als thema’s die voor toezichthouden in het algemeen gelden, staan centraal. De volgende masterclasses staan in september geprogrammeerd en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 8: Stage lopen bij een RvC… mooie kans om jong talent te werven

Commissaris Arie Slim is een echte onderwijsman. Met zijn achtergrond als stafmedewerker beleid bij een grote onderwijsinstelling neemt hij bij corporatie Wonen en Leven (W&L) steeds het voortouw In de remuneratiecommissie om met ideeën voor opleidingen te komen. Voor zijn collega’s in de raad, maar ook voor de twee bestuurders. Tijdens het vooroverleg van een vergadering van de raad komt hij met het voorstel om iemand stage te laten lopen als commissaris. De voorzitter zegt niet te staan trappelen van ongeduld, maar er straks aan het eind van de vergadering best even samen met de bestuurders bij stil te willen staan.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 5 corporaties online:

Lees verder