Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - casus 8: Stage lopen bij een RvC… mooie kans om jong talent te werven

Commissaris Arie Slim is een echte onderwijsman. Met zijn achtergrond als stafmedewerker beleid bij een grote onderwijsinstelling neemt hij bij corporatie Wonen en Leven (W&L) steeds het voortouw In de remuneratiecommissie om met ideeën voor opleidingen te komen. Voor zijn collega’s in de raad, maar ook voor de twee bestuurders. Tijdens het vooroverleg van een vergadering van de raad komt hij met het voorstel om iemand stage te laten lopen als commissaris. De voorzitter zegt niet te staan trappelen van ongeduld, maar er straks aan het eind van de vergadering best even samen met de bestuurders bij stil te willen staan.

Benen op tafel
De vergadering van de raad verloopt soepel - er staan deze keer weinig spannende zaken op de agenda - en de voorzitter stelt voor de resterende tijd te gebruiken om met de benen op tafel het voorstel van collega Slim te bespreken. Arie Slim geeft aan waar zijn idee vandaan komt. Onlangs kreeg hij een verzoek van een oud student om bij de raad van toezicht van zijn scholengroep stage te mogen lopen. Toen hij dat voorlegde aan zijn bestuurder ving hij direct bot. “Ik had het kunnen weten”, stelde hij laconiek, “het onderwijs is immers bepaald geen koploper op het gebied van governance” en “meehelpen aan het opleiden van nieuwe jonge commissarissen zou toch omarmd moeten worden”. Hij krijgt bijval van een van de bestuurders die vertelt dat een collega van een andere corporatie goede ervaringen heeft met een stagiair die via de VTW-Academie kwam. De voorzitter vraagt aan de bestuurssecretaris na te gaan hoe dat zit en het onderwerp op de volgende vergadering te agenderen.

Hoe ging het verder?
De bestuurssecretaris gaat aan de slag en in een korte notitie geeft hij aan dat de VTW-Academie al zeven maal zo’n leergang heeft gedraaid en dat de achtste eind 2021 van start gaat. De leergang duurt een jaar en parallel aan de stage worden acht dagen theorie aangeboden toegespitst op het commissariaat bij een woningcorporatie. Op de site van de VTW Academie staat nadere informatie en een korte impressie. 

Tijdens de vergadering is eigenlijk iedereen voor. De bestuurder wil het nog wel over de spelregels hebben, maar iedereen is het er snel over eens dat de trainee kan meedoen als een “gewone” commissaris. Vanzelfsprekend heeft de stagiair geen stemrecht, mocht er een keer gestemd worden. Wellicht kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen dat het wenselijk is dat de trainee niet meedoet, maar dat kan – bijvoorbeeld bij een mogelijk conflict of interest – bij elke commissaris aan de orde komen.

Vacature
Commissaris Slim heeft nog een ander idee. Hij wijst er op dat er over anderhalf jaar een vacature is en dat verjonging in de raad van W&L niet verkeerd zou zijn. Hij stelt voor snel een profielschets op te stellen en - naast de gewenste competenties - vooral een jonge kandidaat te zoeken. En dan niet over een jaar, maar op korte termijn. Dan kunnen we een kandidaat die we geschikt vinden - maar nog wel jong en onervaren -  aanbieden te starten met die leergang van de VTW-Academie en stage te lopen bij W&L. Na dat opleidingsjaar kan hij dan worden benoemd. Zo’n kandidaat maakt dan – ook door de stageperiode – een vliegende start. Benoemen en aanvaarden is niet verplicht, maar het is dan wel van beide kanten de intentie om door te gaan. Natuurlijk wel met een positieve zienswijze van de minister als voorwaarde.

Arie Slim is blij met de positieve reactie van zijn collega’s en de bestuurder. Bij twee vorige vacatures waren jonge enthousiaste goed gekwalificeerde kandidaten toch net weer afgewezen op “jammer, te jong en geen ervaring”. Vreemde paradox als je naar verjonging streeft. Ook waren er bij W&L geen andere beren op de weg verschenen. Veel gehoorde bezwaren om er maar van af te zien zoals “we zitten net in een fusie”, of “we moeten een nieuwe bestuurder werven”, zijn soms een argument om juist wel een trainee te vragen. Extra expertise is dan immers nooit weg!

Koos Parie en Gerard Erents

Dit is de 8e casus in een nieuwe reeks 'Toezicht in de praktijk' over governance in de volkshuisvesting en de rol van de RvC. De VTW heeft reeds drie handreikingen gepubliceerd waarin eerdere casussen zijn besproken. U vindt deze op: https://www.vtw.nl/publicaties/


Terug