Reminder: VTW Ledencongres op 8 oktober a.s. over Opgaven en middelen

Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Het gaat om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. Helaas zijn de beschikbare middelen bij lange na niet voldoende om deze maatschappelijke opgaven in voldoende mate op te pakken. De vraag rijst: Hóe nu (lokaal en regionaal) verder? Wat betekent dit voor de (toekomstige) huurders? En wat is de rol van het toezicht hierin? Op 8 oktober a.s. organiseert de VTW daarom het online ledencongres 'Opgaven en middelen, hóe nu verder?' U bent daar toch ook bij?

Tijdens het VTW Ledencongres gaat presentator Marijke Roskam tijdens een online talkshow op zoek naar oplossingen én bespreekt ze de rol die hierin is weggelegd voor de RvC. Te gast zijn o.a. Joris Luyendijk, Floor Milikowski en Martin van Rijn (voorzitter Aedes). Ook diverse regionale commissarissen schuiven aan. Naar verwachting worden de eerste financiële knelpunten en mogelijke oplossingen op regionaal niveau zichtbaar. Tafelheer van Marijke Roskam is VTW voorzitter Guido van Woerkom. Zangeres Hanneke Drenth zorgt voor een inspirerende afsluiting. 

Joris Luijendijk is journalist, antropoloog en schrijver van vele boeken (o.a. over de kloof tussen beeld en werkelijkheid in de Nederlandse politiek en de oorzaken van de bankencrisis in 2008). Hij gaat tijdens het VTW ledencongres in op de ‘elitaire bubbel’ waarin over het algemeen de commissarissen zich bevinden. Terwijl we juist toezichthouders zijn bij corporaties die als kerntaak hebben om goede huisvesting te bieden aan met name de mensen die zelf geen huis kunnen betalen. Hoe kun je dan goed toezicht houden? En hoe hou je de verbinding met de huurders?

Floor Milikowski is journalist en heeft het boek: ‘Een klein Land. Ongelijke kansen in veranderend Nederland. Met verre uithoeken.’ geschreven. Zij gaat tijdens het VTW ledencongres in op de groeiende kloof tussen arm en rijk en tussen het verschil in regio’s. En hoe corporaties hiermee omgaan.

Het belooft een inspirerende en bovenal interactieve uitzending te worden die u als toezichthouder niet mag missen. Wij hopen u dan ook 8 oktober virtueel te begroeten.

Programma
09.45 uur Inlog via Zoom
10.15 uur Tafelgesprek deel 1 o.l.v. Marijke Roskam (bekend van o.a. BNR) met tafelheer Guido van Woerkom, Joris Luyendijk, journalist, Floor Milikowski, journalist, Martin van Rijn, voorzitter van Aedes
11.15 uur Korte Pauze
11.30 uur Tafelgesprek deel 2 o.l.v. Marijke Roskam met tafelheer Guido van Woerkom en regio commissarissen
12.15 uur Optreden Hanneke Drenth
12.30 uur Einde programma

Als lid van de VTW heeft u reeds een uitnodiging ontvangen via email. Al meer dan 125 leden hebben zich aangemeld. U bent er toch ook bij?


Terug