e-NIEUWS juli 2013

Themabijeenkomst en Algemene Vergadering 25 juni 2013

Op 25 juni jl. is de halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de VTW gehouden in stadion Galgenwaard in Utrecht. Voorafgaand aan de AV is de themabijeenkomst “Verbetering kwaliteit intern toezicht” gehouden.

Op de themabijeenkomst zijn de aanbevelingen van de commissie Winter over de verbetering van de kwaliteit van het interne toezicht besproken.

Lees verder

Lid worden van het VTW bestuur. Iets voor u?

Interesse om lid te worden van het bestuur van de VTW? Momenteel heeft de VTW twee vacatures. Vanaf eind juni 2013 is er in het VTW-bestuur een vacature ontstaan wegens het vertrek van Eric Kemperman (penningmeester). Verder wordt, teneinde de continuïteit en de kwaliteit van het VTW bestuur in de toekomst beter te kunnen waarborgen, het VTW bestuur uitgebreid van 5 naar 6 leden.

Lees verder

Jaarverslag 2012

Op de Algemene Vergadering van 26 juni jl. is ook het jaarverslag 2012 door de leden vastgesteld.

Lees verder

Seminar: De relatie tussen RvC, bestuur en de accountant

Op 12 september a.s. organiseert Seminars op Maat (SOM) in samenwerking met de VTW het seminar "De relatie tussen RvC, bestuur en de accountant."

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd om dit seminar bij te wonen.

Formeel is de RvC de opdrachtgever van de externe accountant. In de praktijk blijkt dat bij corporaties deze rol van de RvC zeer wisselend wordt ingevuld. 

Lees verder

Oproep: twee leden voor Financiële Commissie gezocht

De VTW zoekt twee leden die deel uit willen maken van de Financiële Commissie. Op de AV van 19 november a.s. zullen zij voor drie jaar worden benoemd.

Heeft u interesse om lid te worden van de Financiële Commissie?

Lees verder

Stand van zaken bodemprocedure

Als lid van de VTW bent u eerder reeds geïnformeerd dat de NVBW en de VTW een bodemprocedure zijn gestart tegen de Staat der Nederlanden. Reden hiervoor is de zogeheten staffel die minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft opgelegd aan de corporatiesector in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).

Wij willen u graag informeren over de stand van zaken op dit moment.

Lees verder

Corporatiesector: aan de slag met governance!

Dat is de prikkelende kop boven een artikel van Wilma de Water (directeur visitatiebureau Raeflex) en Albert Kerssies (directeur VTW) dat in juni 2013 is verschenen in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

Lees verder

Nieuwe samenwerking toezichthoudersverenigingen

De VTW werkt regelmatig samen met andere toezichthoudersverenigingen die werkzaam zijn in andere sectoren, zoals zorg, kinderopvang en onderwijs. Er zijn op een aantal terreinen binnen het toezicht duidelijke raakvlakken waarop de verschillende verenigingen informatie kunnen uitwisselen en hun krachten kunnen bundelen.

Onlangs is de samenwerking tussen de toezichthoudersverenigingen uitgebreid.

Lees verder