Oproep: twee leden voor Financiële Commissie gezocht

De VTW zoekt twee leden die deel uit willen maken van de financiële commissie. Op de AV van 19 november a.s. zullen zij voor drie jaar worden benoemd.

Heeft u interesse om lid te worden van de Financiële Commissie?

Financiële Commissie
De Financiële Commissie is belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de VTW. De commissie is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering (AV) en bestaat uit drie leden die op voordracht van het bestuur door de AV worden benoemd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert Kerssies (a.kerssies@vtw.nl)

 

 


Terug