Nieuwe samenwerking toezichthoudersverenigingen

De VTW werkt regelmatig samen met andere toezichthoudersverenigingen die werkzaam zijn in andere sectoren, zoals zorg, kinderopvang en onderwijs. Er zijn op een aantal terreinen binnen het toezicht duidelijke raakvlakken waarop de verschillende verenigingen informatie kunnen uitwisselen en hun krachten kunnen bundelen.

Onlangs is de samenwerking tussen de toezichthoudersverenigingen uitgebreid.
Twee verenigingen hebben zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Dit zijn de verenigingen voor toezichthouders in de cultuursector en de pensioenfondsen. De VTW kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met deze twee verenigingen.


Terug