Nieuwsbrief 25 juni 2021

‘Meer inkomen effectiever dan huur verlagen’ - themabijeenkomst 22 juni jl. over betaalbaarheid

Een kwart van de huurders van een sociale huurwoning zit financieel klem. Betaalbaarheid voor corporaties is niet voor niets een belangrijk thema. Maar dat geldt ook voor beschikbaarheid en kwaliteit (duurzaamheid). Hoe gaan toezichthouders om met dit complexe dilemma? Dat was de centrale vraag tijdens de themabijeenkomst, in aanloop naar de Algemene Ledenvergadering op 22 juni jl.

Lees verder

‘Daag aannames van andere toezichthouders in RvC uit’ - interview met promovenda Tessa Coffeng over besluitvorming in de bestuurskamer

Toezichthouders herkennen blinde vlekken en denkfouten niet bij zichzelf, maar wel bij anderen. RvC-leden zouden om die reden aannames van hun collega-toezichthouders moeten uitdagen om tot een betere besluitvorming te komen. De RvC-voorzitter speelt hierin een cruciale rol. Dat stelt promovenda Tessa Coffeng die onderzoek doet naar besluitvorming in de bestuurskamer.  

Lees verder

Reactie VTW op consultatie beleidsregels Autoriteit Woningcorporaties

Op 21 juni jl. is de open consultatie gesloten van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. De VTW heeft in de consultatie op deze beleidsregels gereageerd. 

Lees verder

VTW Academie: Masterclasses najaar 2021

In het najaar gaat de VTW Academie weer volop door met het aanbieden van masterclasses voor u als commissaris. Zowel branchespecifieke thema’s, als thema’s die voor toezichthouden in het algemeen gelden, staan centraal. De volgende masterclasses staan in september geprogrammeerd, in live variant, en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie.

Lees verder

Handreiking 'Arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie' geactualiseerd

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. De wijzigingen zijn technisch van aard.

Lees verder

Online ledenbijeenkomst op 2 juli a.s.: Fiscale beheersing en horizontaal fiscaal toezicht en vragen btw-positie commissarissen

Deze bijeenkomst gaat over de toekomstige fiscale beheersing en het doorontwikkeld horizontaal toezicht voor Woningcorporaties. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst over fiscaliteiten en corporaties van 26 maart jl.

Lees verder

Oproep: meelezers gezocht voor handreiking Informatievoorziening en Toezichts- en toetsingskader

De VTW zoekt actieve meelezers voor de te actualiseren handreiking Informatievoorziening en Toezichts- en toetsingskader voor de RvT/RvC. Interesse om input te leveren? Dat kan!

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 13 vacatures bij 10 corporaties online:

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 21 juni 2021: OESO vindt drastische verandering woningmarkt nodig; kabinet wil huurbevriezing niet verlengen; weerstand in Eerste Kamer om verruiming tijdelijke huurcontracten

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: OESO vindt drastische verandering woningmarkt nodig, het kabinet wil huurbevriezing niet verlengen en er is weerstand in Eerste Kamer om verruiming tijdelijke huurcontracten. Intussen blijft de Evaluatie van de Woningwet op de plank liggen.

Lees verder