Nieuwsbrief 4 december 2020

Van de voorzitter - de toezichtvisie van de RvC (video)

De toezichtvisie is een belangrijk document dat de toetssteen vormt voor de wijze waarop uw RvC als team opereert en uw eigen rolinvulling. Guido van Woerkom licht toe waarom de VTW een goede toezichtvisie wil stimuleren. Hoe de VTW dat wil doen? Daarvoor doet Guido aan het einde van de video een aankondiging.

Lees verder

‘Betere balans tussen toezicht en klankbord’ - interview met Bert Krikke, RvC-lid Volkshuisvesting Arnhem en Wooninvest Voorburg, nieuw bestuurslid VTW

Bert Krikke, RvC-lid Volkshuisvesting Arnhem en Wooninvest Voorburg, is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 november benoemd als nieuw bestuurslid van de VTW. Krikke, in het dagelijks leven eigenaar/directeur van 4THECITY, vindt dat de term toezichthouder de lading niet dekt. ‘Je houdt als RvC-lid niet alleen toezicht, maar bent ook een klankbord voor het bestuur. Die twee rollen moeten beter in balans zijn.’

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 13: Conflict of interest… of verstandig gehandeld?

Jan van Haar is sinds kort commissaris bij corporatie Welgelegen. Hij komt uit de (commerciële) vastgoedsector en heeft nog beperkte belangen in deze wereld. De corporatie wil graag sociale huurwoningen bouwen, maar is financieel niet zo sterk. Wel heeft de corporatie nog tweehonderd niet-DAEB woningen. In het portefeuilleplan wordt rekening gehouden met verkoop hiervan. Het resultaat zal worden aangewend om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Het probleem is dat er in het werkgebied van de corporatie vrijwel geen locaties beschikbaar zijn.

Lees verder

VTW Academie: Professionaliseringsaanbod 2021 grotendeels bekend

De data voor de masterclasses van de VTW Academie voor 2021 zijn inmiddels grotendeels bekend. Op de website van de VTW Academie zijn deze nieuwe data te vinden per (geactualiseerde) opleiding. Aan een paar opleidingen wordt momenteel de laatste hand gelegd, deze data komen binnenkort beschikbaar op de website. Uiteraard ontvangt u nog een aparte mailing met daarin het volledige programma voor het nieuwe jaar. 

Lees verder

Toezicht op de energietransitie - Margriet Drijver over de Renovatieversneller (video)

Margriet Drijver, bestuurlijk boegbeeld van de Renovatieversneller, over wat de Renovatieversneller is en wat u als toezichthouder moet weten over dit programma. En nog belangrijker: wat u als RvC-lid kunt doen om de Renovatieversneller ook voor uw corporatie in te zetten.

Lees verder

Kamerbrief: zes prioriteiten in de volkshuisvesting tot 2025

Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief zes prioriteiten in de volkshuisvesting aangewezen voor de komende jaren. De prioriteiten zijn in overleg met Aedes, Woonbond en VNG tot stand gekomen. 

Lees verder

Kamerbrief: markttoets tijdelijk opgeschorst voor een periode van 3 jaar

Bij de maatregelen van Prinsjesdag 2020 kondigde minister Ollongren al een opschorting van de markttoets aan. Dit wordt formeel bij wet geregeld bij de inwerkingtreding van de Woningwet na evaluatie. De minister verwacht dat de wet per 1 juli 2021 in werking treedt, maar de opschorting treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking. 

Lees verder

Kamerbrief over belastingmaatregelen voor woningcorporaties in 2021

Minister Ollongren stuurde op 4 december een brief aan de Tweede Kamer over de toezeggingen die gedaan zijn met betrekking tot de differentiatie van de overdrachtsbelasting en de gevolgen daarvan voor woningcorporaties.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 30 november: minister Ollongren in gesprek met Warmtefonds over betaalbaarheid energietransitie

Betaalbaarheid energietransitie
Minister Ollongren vertrouwt op de bestaande mogelijkheden om ook voor armere huishoudens de energietransitie betaalbaar te houden, maar gaat wel in gesprek met het Nationaal Warmtefonds om mensen zonder leenruimte goed bij te staan. Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen van diverse partijen.

Lees verder

Verslag ledenbijeenkomst kleine corporaties 19 november 2020

Op 19 november 2020 organiseerde de VTW de jaarlijkse ledenbijeenkomst voor kleine corporaties met als thema: "samenwerking". Hieraan namen 34 corporaties deel. Bij veel kleine corporaties leeft namelijk de vraag of de organisatie voldoende in staat is om de uitdagingen van deze tijd zelf op te pakken, of dat zij beter kunnen samenwerken; en zo ja hoe.

Lees verder

Uitnodiging webinar: de voorzitter van de RvC op 14 december a.s.

De VTW, Grant Thornton en Board in Balance nodigen u uit voor een webinar over het functioneren van het commissariaat. We delen de inzichten uit het commissarissen-benchmarkonderzoek 2019-2020. We gaan specifiek in op de sector woningcorporaties en op de rol van de voorzitter.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we vijf vacatures bij vijf corporaties online. Daarnaast staat ook de vacature voor lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties nog open.

Lees verder

Het landelijk woonbeleid is scheef! - actie van 40 corporaties in noorden en oosten

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen. Dat is de boodschap van 40 corporaties met de campagne 'Scheef Beleid'.  

Lees verder

Rapport: Eigen normen voor financiële kengetallen

Corporaties balanceren tussen het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het bewaken
van de financiële continuïteit, voor nu en later. Een zogenaamde ‘vluchtstrook’ op de financiële
kengetallen kan uitkomst bieden. Hoe groot zou deze buffer moeten zijn en hoe bepaalt u dat? Accent Advies en Ortec Finance hebben hiervoor een pilot gedaan waaraan 10 corporaties hebben meegewerkt.

Lees verder