Nieuwsbrief 30 oktober 2020

Van de voorzitter - 'over financiën moet iedereen in de RvC mee kunnen praten' n.a.v. de nieuwe handreiking Financieel Beleid

'Het is nodig dat alle commissarissen ten minste een basiskennis van Financiën hebben,' aldus VTW voorzitter Guido van Woerkom. Daarom heeft de VTW een nieuwe handreiking Financieel Beleid gemaakt voor alle commissarissen, niet alleen de financiële experts in de raad. 

Lees verder

Nieuwe begeleide VTW intervisiegroepen

U kunt zich weer aanmelden voor deelname aan VTW begeleide intervisiegroepen. Ivone Bergsma en Martijn de Loor zijn ervaren moderatoren die deze groepen gaan begeleiden.

Lees verder

‘Kritische houding RvC-leden heeft schaduwkanten’ - Promotieonderzoek Irene Mostert (DNB/RUG) naar cultuur en gedrag in de bestuurskamer

RvC-leden moeten kritisch toezicht houden op het bestuur, maar die kritische houding heeft potentieel ook schaduwkanten. Zo kan hun adviesrol onder druk komen te staan. Dat stelt Irene Mostert in haar promotieonderzoek naar cultuur en gedrag in de bestuurskamer, uitgevoerd in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandsche Bank.

Lees verder

‘RvC moet juiste vragen kunnen stellen over IT/digitalisering’ - VTW-handreiking en enquête over toezicht op IT/digitalisering

39% van de RvC-leden die stellen voldoende kennis in huis te hebben over IT en digitalisering vindt dat de prestaties van de organisatie op deze onderwerpen nog tekort schieten. Dat blijkt onder meer uit de enquête waar 70 VTW-leden aan hebben meegedaan. Aanleiding voor de enquête is de update van de VTW- handreiking over Toezicht op IT en digitalisering.

Lees verder

VTW Academie: Masterclass rondom volkshuisvestelijke dilemma’s

Op woensdag 9 december vindt de ééndaagse masterclass ‘Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen’ plaats. Hoe toegankelijk is onze huidige en toekomstige woningmarkt eigenlijk voor diverse huishoudensgroepen? Tijdens deze dag spreekt Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft, graag met u over de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingbeleid.

Lees verder

Kijk het online ledencongres 'Toezicht op de Energietransitie' terug

Het online ledencongres over de energietransitie gemist?  Of nog eens rustig terugkijken? Dat kan nu! Het plenaire programma van het ledencongres is terug te kijken via ons YouTube kanaal. Op 9 oktober jl. spraken Ed Nijpels (oud vz Klimaatberaad), Annemarie Küppers (afdelingshoofd Energietransitie Gebouwde Omgeving), Kristel Lammers (directeur Nationaal Programma RES) en VTW-voorzitter Guido van Woerkom onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis over toezicht op de energietransitie. 

Lees verder

Btw-ondernemerschap commissarissen – update naar aanleiding van recente ontwikkelingen

Het btw-ondernemerschap van commissarissen is al enige tijd onderwerp van discussie. U bent al eerder via diverse nieuwsberichten en emails hierover geïnformeerd. Met dit artikel informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het btw-ondernemerschap van commissarissen.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we vijf vacatures bij vier corporaties online, bij Woonbedrijf Ieder1, Brederode Wonen, Intermaris en Zaam Wonen (2x). Let op! De reactietermijn voor Zaam Wonen is bijna verstreken.

Lees verder

Virtuele Fabriekstour Conceptueel bouwen Coevorden - op 18 november a.s. (via Aedes met Zoom)

Veel corporaties hebben ervaring met conceptueel bouwen, andere nog niet. Bij conceptueel bouwen wordt een woning afgenomen die gebouwd is in de fabriek. Om corporaties kennis te laten maken met het proces dat hierachter zit én de samenwerking tussen corporaties en de markt te stimuleren, organiseert Aedes dit najaar twee fabriekstours! Let op: i.v.m. met de aangescherpte coronamaatregelen is de fabriekstour nu een virtuele tour!

Lees verder