Nieuwsbrief 16 oktober 2020

Vacature in het VTW bestuur (herinnering)

Lid worden van het VTW bestuur? We hebben een vacature! Eind augustus en in de nieuwsbrief van 2 oktober heeft de VTW al een aankondiging gedaan van een ontstane vacature in het bestuur van de VTW. Het profiel is vastgesteld en aan de leden verzonden via een mailing. Hierbij een herinnering aan deze mooie vacature. U kunt tot maandag 26 oktober reageren.

Lees verder

‘We moeten ook kijken naar wat wél kan’ - interview Aedes-voorzitter Martin van Rijn over zijn kennismakingsronde en rol toezichthouders

De nieuwe Aedes-voorzitter Martin van Rijn wil samen met de Woonbond, Vereniging Eigen Huis, VNG, provincies, Bouwend Nederland én de VTW een plan voor de toekomst van de woningmarkt opstellen. Hij ziet voor de toezichthouders een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten de balans bewaken tussen de financiële continuïteit en de maatschappelijke ambities van corporaties.

Lees verder

‘Meer samenwerking dan ooit nodig’ - Online VTW-congres over Toezicht op de energietransitie met 240 deelnemers

Bestuurders en toezichthouders moeten schouder aan schouder staan om alle woningen van corporaties te verduurzamen, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dat stelde VTW-voorzitter Guido van Woerkom tijdens het online VTW-congres over Toezicht op de energietransitie op 9 oktober. ‘Er is meer samenwerking dan ooit nodig.’ 

Lees verder

Kijk het online ledencongres 'Toezicht op de Energietransitie' terug

Het online ledencongres over de energietransitie gemist?  Of nog eens rustig terugkijken? Dat kan nu! Het plenaire programma van het ledencongres is terug te kijken via ons YouTube kanaal. Op 9 oktober jl. spraken Ed Nijpels (oud vz Klimaatberaad), Annemarie Küppers (afdelingshoofd Energietransitie Gebouwde Omgeving), Kristel Lammers (directeur Nationaal Programma RES) en VTW-voorzitter Guido van Woerkom onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis over toezicht op de energietransitie. 

Lees verder

Promotie Marilieke Engbers 14 oktober 2020 met het proefschrift over: 'Het ongezegde in de boardroom'

Op 14 oktober jl. verdedigde onderzoekster Marilieke Engbers succesvol haar proefschrift 'De invloed van het ongezegde op de besluitvorming in boards" aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De VTW feliciteert haar van harte met haar promotie tot doctor in de filosofie. 

Lees verder

Doorgang masterclasses VTW Academie

Er bestaan veel vragen rondom doorgang van de masterclasses van de VTW Academie in deze corona periode. Binnen de nieuwe maatregelen, die dinsdag 13 oktober door het kabinet zijn afgekondigd, blijft het toegestaan om masterclasses uit te voeren. In samenspraak met de VTW heeft de Academie daarom besloten dat alle masterclasses die dit najaar geprogrammeerd staan, in live setting kunnen blijven plaatsvinden.

Lees verder

Eerstvolgende masterclasses van VTW Academie

De volgende masterclasses gaan binnenkort van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke opleiding is te vinden op de website van de Academie. Daar vindt u overigens ook de meest actuele informatie over het najaarsprogramma.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 11: Hoedt u voor meer van hetzelfde... diversiteit: gewoon regelen

In de jaaragenda van de RvC van Slimwonen staat het halfjaarlijks overleg met de drie huurdersorganisaties (HO’s). Afgesproken is dat Berendse en De Wit, twee ervaren commissarissen, deze keer het gesprek voeren op kantoor van een van de HO’s. Op zich verloopt het gesprek goed. Het steeds terugkerende thema is de grote hoeveelheid tijd die het de bestuurders van de HO’s kost om hun rol goed in te vullen en de kennis die het vraagt om alle voorgelegde stukken te kunnen beoordelen.

Lees verder

'Meer begrip en nuance voor alledaagse praktijk van beleid' - RvC van Openbaar Belang gaat op klantreis

Onlangs maakten de leden van de RvC van Openbaar Belang uit Zwolle, samen met het MT van Openbaar Belang een klantreis. Doel: de RvC meenemen in de beleving van huurders en de impact laten ervaren van het beleid en beleidskeuzes op de huurders. Dit gebeurde aan de hand van een realistische casus: een huurder met een rugzakje die gedwongen wordt te verhuizen. Ook de kant van de medewerker kwam aan bod via filmpjes waarin ze vertelt over de dilemma's bij deze casus. Deze klantreis was als pilot speciaal toegespitst op de RvC en op het ondernemingsplan van Openbaar Belang. Arjan Groen, lid van de RvC en Sjoerd Quint, directeur-bestuurder, vertellen over hun ervaringen.

Lees verder

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2021

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2021 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 209.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2020 € 201.000. 

Lees verder

Accountants en commissarissen van woningcorporaties , bondgenoten in governance

Op 2 oktober organiseerden de NBA en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties een webinar over de samenwerking tussen accountants en commissarissen van woningcorporaties. De kwaliteit van deze samenwerking is met name belangrijk in het licht van de governance van woningcorporaties.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

De VTW heeft de online omgeving voor vacatures op de website vernieuwd. Vacatures zijn beter doorzoekbaar en u kunt makkelijker de specifieke eisen en vaardigheden vinden. Op dit moment hebben we 5 vacatures bij drie corporaties online, bij Intermaris, Zaam Wonen (2x) en Elan Wonen (2x).

Lees verder