Promotie Marilieke Engbers 14 oktober 2020 met het proefschrift over: 'Het ongezegde in de boardroom'

Op 14 oktober jl. verdedigde onderzoekster Marilieke Engbers succesvol haar proefschrift 'De invloed van het ongezegde op de besluitvorming in boards". De VTW feliciteert haar van harte met haar promotie tot doctor in de filosofie.

De VTW heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan 'het ongezegde' en de voortgang van het onderzoek van Marilieke Engbers.

Het artikel 'Het onderzoeken van de "black box in de boardroom" (5 juni 2020)

 

Het symposium 'Kracht en tegenkracht' samen met de Aw en Aedes (20 februari 2020) 

Update promotieonderzoek 'Het ongezegde in de boardroom' (19 augustus 2019)

Bijeenkomst 'Het ongezegde in de bestuurskamer van 6 april 2018 in Aedes Magazine (7 juni 2018)

Uit de samenvatting van het proefschrift: 'Ondanks het institutionele belang van raden van commissarissen (RvC’s), hebben wetenschappers een beperkt inzicht in de bestuurskamerprocessen. Het blootleggen van de zwarte doos van de besluitvorming van RvC’s vereist directe observatie van wat er in de boardroom gebeurt en het overwinnen van vele methodologische uitdagingen. Dit “abductieve, subjectieve” onderzoek exploreert reflexief de besluitvorming van de RvC’s. Niet door te focussen op wat er werd gezegd, maar juist op ‘het ongezegde’. De auteur woonde bestuursvergaderingen van 17 RvC’s bij en interviewde 119 bestuursleden over wat er tijdens die vergaderingen gebeurde. De auteur onderzocht in het bijzonder hoe bestuursleden ‘in actie’ reageerden, wat ze niet zeiden en waarom en wanneer ze er bewust of voorbewust voor kozen om hun gedachten en gevoelens voor zich te houden. Het ongezegde, in plaats van het gezegde, centraal stellen, betekent het verkennen van het verschil tussen wat wel wordt gedacht maar niet wordt gezegd. Via die weg wordt ook duidelijk hoe denkfouten, blinde vlekken en tegenstrijdigheden de besluitvorming van een raad van commissarissen vormgeven.'


Terug