Nieuwsbrief 18 september 2020

De belangrijkste punten uit de Rijksbegroting 2021 voor de volkshuisvesting

Het kabinet zet kleine stapjes om de groeiende weerstand tegen het huurbeleid tegemoet te komen. De tegemoetkoming is beperkt om in de onderhandelingen met de oppositie ergens in het midden uit te kunnen komen. PvdA en/of GroenLinks zijn nodig om steun te vinden voor de begroting in de Eerste Kamer.

Lees verder

Interview: ‘Accountant steeds meer sparringpartner’ Johan Scheffe (NBA) en Lizan Goossens-Kloek (Deloitte) over relatie commissaris accountant

Sinds 2015 is de commissaris opdrachtgever van de accountant voor de controle van de jaarrekening. Tijdens het VTW-webinar op 2 oktober a.s. presenteert Johan Scheffe (NBA) met VTW-directeur Albert Kerssies de resultaten van een enquête over de relatie tussen commissaris en accountant. Lizan Goossens-Kloek, partner bij Deloitte en voorzitter van de stuurgroep Woningcorporaties van de NBA, reflecteert op de resultaten.

Lees verder

VTW Ledencongres 9 oktober 'Toezicht op de energietransitie'

Op 9 oktober 2020 vindt het jaarlijke VTW Ledencongres plaats, met dit jaar als onderwerp: 'Toezicht op de energietransitie'.  Anders dan voorgaande jaren, is in verband met het coronavirus / covid-19 het congres online te volgen. Vanwege de online omgeving, is het programma ingekort van 10.00-12.30 uur. Ter gelegenheid van het congres brengt de VTW een Special uit over de Energietransitie. 

Lees verder

VTW Academie: Opleiding ‘Toezien op het verandervermogen' op 25 november

Een van de nieuwe opleidingen die de VTW Academie dit najaar heeft toegevoegd aan de programmering, is ‘Toezien op het verandervermogen’. Deze ééndaagse sessie vindt plaats op 25 november 2020.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 10 De mythe van het vermogen…. en dat moet elke commissaris uit kunnen leggen

Op een verjaardagsfeestje wordt Evert Pennings aangesproken door zijn broer. “Die woningcorporatie van jou is wel een goudmijntje zeg. En jij hebt het altijd over die sociale prestaties”. Op de vraag wat hij nou precies bedoelt, pakt Everts broer een magazine en laat het hem zien. Het is het bewonersblad van Woonbest, een corporatie met 4000 woningen, waar Evert op voordracht van de huurders commissaris is. Op de achterkant staat een keurige infografic met grafieken en getallen en inderdaad staat aangeven dat het bedrijfsresultaat in 2019 ruim 45 miljoen Euro was. Zijn broer wijst nog op een ander cijfer: er is 200.000 euro uitgegeven aan leefbaarheid. “Lekker sociaal”, wrijft hij er nog eens in. Evert rekent snel uit dat de jaaromzet ongeveer 24 miljoen was (12 x 500 x 4000) en dat het dus anders in elkaar moet zitten, maar krijgt z’n broer niet echt overtuigd.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw die corporaties zich voornemen. Het gaat daarbij om de realisatie van plannen op de korte termijn, (binnen 1 jaar) die ze in hun begroting en prognose-informatie (dPi) vastleggen.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op de website van de VTW staan momenteel 6 vactures open bij 5 corporaties: Woonwaard (2 vacatures), De Woonmensen, Woningstichting SSW, De Zes Kernen en Het Grootslag.

Lees verder