Nieuwsbrief 9 april 2020

Besluitvorming door de RvC in coronatijd - juridische gastbijdrage van Eelkje van de Kuilen en Martijn van de Leemkolk

De huidige uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de samenleving. De maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken ons allemaal. Bepaalde maatregelen hebben ook invloed op het functioneren van de raad van commissarissen (hierna: ‘RvC’). Normaal gesproken worden er fysieke vergaderingen gehouden, maar dat is nu vaak niet meer mogelijk. Hoe moet de RvC besluiten nemen als fysieke vergaderingen niet meer mogelijk zijn?

Lees verder

Video over Toezicht tijdens coronacrisis - Erik Dannenberg

In deze video vertelt Erik Dannenberg, toezichthouder bij SWZ in Zwolle, over zijn ervaringen in deze coronacrisistijd, hoe je dan als RvC goed toezicht houdt en hoe de coronacrisis de corporatie raakt. De VTW zal meerdere video's naar buiten brengen waarin toezichthouders hun ervaringen delen.

Lees verder

‘Coronacrisis versterkt wooncrisis’ - Interview Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP, over wooncrisis

De wooncrisis gaat volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) niet alleen over het tekort aan woningen, maar ook over betaalbaarheid en kwaliteit van alle woningen. De coronacrisis – die zonder twijfel nadelige economische gevolgen heeft – versterkt de wooncrisis, stelt ze.

Lees verder

Wat doen woningcorporaties voor hun bewoners in de coronacrisis?

Hoe help je kwetsbare buren en zorg je op afstand voor een prettige woonomgeving? Aedes verzamelt creatieve ideeën en ludieke acties van corporaties in de coronacrisis. Voorbeelden staan op de website van Aedes (zie hieronder) en worden ook gedeeld op sociale media met #wonendoenwesamen.

Lees verder

Wat gebeurt er met mijn aanmelding voor een VTW masterclass in het voorjaar?

Heeft u zich aangemeld voor één van de masterclasses van de VTW academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding.

Lees verder

Aedes: handreiking jaarverslag 2019 en het coronavirus

Aedes heeft met accountants voor haar leden een korte handreiking gemaakt over het jaarverslag 2019. Hierin staat een extra toelichting over hoe woningcorporaties de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor hun organisatie kunnen verwerken in het jaarverslag.

Lees verder

Video van Ries Bode over Online Regiobijeenkomsten 'Toezicht op Digitalisering'

Ries Bode vertelt in deze video waarom Toezicht op Digitalisering zo belangrijk is en vertelt over de VTW Online Live Regiobijeenkomsten 'Toezicht op Digitalisering'.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 4: 'Wat als de RvC het pas in de krant leest? .. over het principe van no-surprise'

Hans Burgerzin is commissaris bij corporatie Stedelijk Wonen. In het lokale blad leest hij dat zijn corporatie in drie wijken een beveiligingsdienst heeft ingeschakeld. Dit is gebeurd, zo meldt de krant, omdat er sprake is van veel overlast en vandalisme. Hans grijpt direct naar de telefoon en belt met RvC voorzitter Tineke Welgemoed om zijn verontwaardiging over dit bericht te delen. Hij noemt twee redenen waarom dit in zijn visie absoluut niet kan.

Lees verder

Meaningful Inspiratie Seminars - korte video's voor toezichthouders voor nieuwe perspectieven

Avicenna, regiepartner van de VTW academie, vindt het belangrijk om continu nieuwe kennis en perspectieven aan te dragen en impactvol te blijven. Juist ook in deze surrealistische tijd. Daarom biedt zij u graag compacte ‘Meaningful Inspiratie Seminars’ aan: korte video's van 5-15 minuten door topdocenten die nieuwe perspectieven bieden in deze bijzondere tijd (maar ook ver daarna).

Lees verder

Toezicht met Passie: video Jorn Huiskamp - Baston Wonen

In deze  video vertelt Jorn Huiskamp over hoe hij toezichthouder is geworden bij Baston Wonen en over zijn 'Toezicht met Passie'. Daarnaast deelt hij ook zijn ervaringen en adviezen voor collega toezichthouders én voor toekomstige toezichthouders.

Lees verder

Jaarverslag Commissie Governancecode 2019 beschikbaar

De commissie Governancecode Woningcorporaties heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. De commissie, onder leiding van Ivonne Timmerman-Buck, is door Aedes en VTW ingesteld als een onafhankelijke commissie die uitspraken kan doen over het voldoen door woningcorporaties aan de Governancecode Woningcorporaties. 

Lees verder

De VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen!

Staat uw corporatie ervoor open om een trainee van leergang ‘De aankomende commissaris’ te ontvangen? Deze leergang gaat binnenkort van start met een eerste online bijeenkomst. Voor de stages, die een essentieel onderdeel vormen van deze leergang, zijn we op zoek naar geschikte stageplekken bij corporatie-RvC’s. Aan u de vraag of uw RvC tijd en ruimte heeft om een deelnemer aan de leergang een stageplek (voor minimaal een periode van 12 maanden) aan te bieden (bij voorkeur per medio mei 2020).

Lees verder

VTW zoekt weer recensenten!

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om non fictie: boeken over goed bestuur en toezicht en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of recensie door Walter Hamersrelevant zijn voor het interne toezicht.

Lees verder