VTW zoekt weer recensenten!

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om non fictie: boeken over goed bestuur en toezicht en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht.

Als recensent krijgt u in overleg een boek toegestuurd waar u binnen drie tot zes weken een recensie over schrijft van ongeveer 500 woorden. Die recensie wordt indien nodig geredigeerd en vervolgens geplaatst op de website van de VTW en in de Nieuwsbrief. Het boek dat u als recensent ontvangt, mag u houden; het werk is verder onbezoldigd. 

Bent VTW-lid en wilt u graag een recensie schrijven? Neem dan contact op met Ingrid van der Kraan via i.vdkraan@vtw.nl

Boeken

Boeken waarvoor we nog graag een recensie zouden laten schrijven zijn:

Eerder gepubliceerde recensies

Bekijk hier recensies die eerder op de VTW-website zijn gepubliceerd:


Terug