Wat gebeurt er met mijn aanmelding voor een VTW masterclass in het voorjaar?

Heeft u zich aangemeld voor één van de masterclasses van de VTW Academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding.

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het coronavirus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van de masterclasses van de VTW Academie. In lijn met de richtlijnen van het RIVM heeft de VTW Academie gezocht naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met VTW hebben daarom we besloten om alle masterclasses die in het voorjaar (t/m augustus) ingepland staan, te verplaatsen naar een later moment of op een alternatieve wijze aan te bieden, waarbij de balans tussen theorie en de ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring behouden blijven.

Zoals gezegd berichten we alle deelnemers de komende weken persoonlijk en kijken we met hen naar alternatieven. Op de website van de VTW Academie worden de opleidingen die online doorgang vinden bijgehouden. U kunt zich hier uiteraard voor blijven aanmelden.


Terug