Meaningful Inspiratie Seminars - korte video's voor toezichthouders voor nieuwe perspectieven

Avicenna, regiepartner van de VTW academie, vindt het belangrijk om continu nieuwe kennis en perspectieven aan te dragen en impactvol te blijven. Juist ook in deze surrealistische tijd. Daarom biedt zij u graag compacte ‘Meaningful Inspiratie Seminars’ aan: korte video's van 5-15 minuten door topdocenten die nieuwe perspectieven bieden in deze bijzondere tijd (maar ook ver daarna).

Om u, als commissaris, te blijven voeden om vanuit een breed perspectief bewuste keuzes te kunnen maken en doordachte daadkracht te kunnen toepassen om een positieve bijdrage te leveren aan uw raad, organisatie en de samenleving. Thema’s als ‘leiderschap in tijden van verandering’, ‘waarachtig handelen’, ‘veerkracht en adaptief vermogen’ komen aan bod. De seminars zijn kosteloos te bekijken op de online omgeving van Avicenna.

Inmiddels staan er al diverse seminars met verschillende perspectieven op, van o.a. dr. Steven de Waal, drs. Ivo Brughmans, Igor Byttebier en drs. Rick Koster. En het aanbod breiden we de komende tijd uit met nog meer interessante seminars, met onder meer Marianne Luyer MCM en mr. Marius Buiting. Wilt u ze ook bekijken? Meldt u zich dan aan via de website van Avicenna.


Terug