Nieuwsbrief 14 februari 2020

'Willen we niet bouwen? Onzin!' - interview met Guido van Woerkom en Albert Kerssies in 'Trouw'

Veel te kort door de bocht. Zo omschrijft de VTW de stelling die de Autoriteit woningcorporaties vorige week in Trouw poneerde. De kritiek dat woningcorporaties makkelijk meer zouden kunnen bouwen als ze maar willen, klopt niet. Dat betogen voorzitter Guido van Woerkom en directeur Albert Kerssies in dagblad Trouw (6 februari 2020). 

Lees verder

Volkshuisvesting op de politieke agenda

Volkshuisvesting staat onder meer door de wooncrisis weer volop in de maatschappelijke belangstelling. De VTW informeert u graag over de meest recente ontwikkelingen in de politiek en over wetgeving.

Hieronder onder meer berichten over de woningbouwlocatie Katwijk, de woondeals, de financiële positie van corporaties en de politieke agenda.

Lees verder

‘Geld is het probleem niet om meer te bouwen’ - interview met Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid VVD

Meer flexwoningen, meer lege kantoren ombouwen tot woningen en – waar nodig – ingrijpen in de lokale woningmarkt. Dat zijn volgens VVD Kamerlid Daniel Koerhuis, woordvoerder wonen, de ‘klappers’ om het woningtekort op korte termijn terug te dringen. Daar ligt ook een grote rol voor de corporaties. ‘Geld is het probleem niet.’

Lees verder

Hulpinstrument Governancecode Woningcorporaties gepubliceerd

De nieuwe Governancecode Woningcorporaties in op 1 januari 2020 in werking getreden. In de code van Aedes en VTW zijn waarden en normen vastgelegd waaraan bestuur en toezicht zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

Aedes en VTW hebben nu het hulpinstrument Governancecode geactualiseerd.

Lees verder

Positieve gezondheid, wat betekent dit voor toezicht houden? - masterclass 11 maart

Op 11 maart start de nieuwe opleiding 'Een andere kijk op Gezondheid & Governance'. Deze dag gaat dieper in op 'positieve gezondheid', een term die bij vele organisaties en professionals prominent op de agenda staat en steeds meer centraal staat in hun aanpak en werkwijze. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat houdt positieve gezondheid in en wat betekent dit voor onze rol als commissaris in een woningcorporatie?

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op zoek naar een nieuw commissariaat in de volkshuisvesting? Op de website van de VTW kunt u vacatures terugvinden. Momenteel staan vacatures op onze website voor:

Lees verder

De Filosofische Voorjaarsreeks voor commissarissen en toezichthouders: Een dubbel tweeluik (20 PE)

Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel? Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?
De filosofische voorjaarsreeks voor commissarissen en toezichthouders 2020 bestaat uit een inspirerende reeks denksessies en helpt u meer grip te krijgen op de dynamiek van uw werkveld. U wordt geprikkeld door de waan van de dag heen te kijken en vastgeroeste denkpatronen los te laten.

Lees verder