De Filosofische Voorjaarsreeks voor commissarissen en toezichthouders: Een dubbel tweeluik (20 PE)

Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel? Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?
De filosofische voorjaarsreeks voor commissarissen en toezichthouders 2020 bestaat uit een inspirerende reeks denksessies en helpt u meer grip te krijgen op de dynamiek van uw werkveld. U wordt geprikkeld door de waan van de dag heen te kijken en vastgeroeste denkpatronen los te laten.

Kijk voor meer informatie op: http://www.overdenkwerk.nl/voorjaarsreeks-2020/

De Voorjaarsreeks 2020 bestaat dit jaar uit een dubbel tweeluik:

TWEELUIK 1 | Kennis, taal en betekenis:  Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?

Voor een toezichthouder is betrouwbare kennis van groot belang. Maar wanneer is kennis betrouwbaar? Bestaan er eigenlijk wel objectieve feiten? Of krijgt kennis pas betekenis vanuit het menselijk perspectief? In dit tweeluik gaan we aan de slag met een discoursanalyse, waarbij we mondelinge, schriftelijke en andere taaluitingen onderzoeken op hun (politieke) lading.

TWEELUIK 2 | Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid: Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?

Uw werk als toezichthouder bevindt zich in het spanningsveld tussen de vrijheid geven aan het bestuur om naar eigen inzicht te handelen én de verantwoordelijkheid te nemen wanneer de situatie erom vraagt. Het roept de vraag op wat vrijheid eigenlijk is? Welke vormen van vrijheid zijn te onderscheiden? En wat is de samenhang tussen vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid?

De denksessies vinden plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden. Inschrijven kan via: http://www.overdenkwerk.nl/inschrijven-voorjaarsreeks-2020/


Terug