Volkshuisvesting op de politieke agenda

Volkshuisvesting staat onder meer door de wooncrisis weer volop in de maatschappelijke belangstelling. De VTW informeert u graag over de meest recente ontwikkelingen in de politiek en over wetgeving.

Hieronder onder meer berichten over de woningbouwlocatie Katwijk, de woondeals, de noodknop middenhuur, de financiële positie van corporaties, de cijfers van het PBL over het Klimaatakkoord en de politieke agenda.

Woningbouwlocatie Katwijk
Op het voormalige vliegveld Valkenburg (gemeente Katwijk) wordt al vijftien jaar gesproken over woningbouw. Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de grond) en de gemeente komen er niet uit. De Tweede Kamer wil nu dat de minister ingrijpt en de provincie Zuid-Holland opdraagt om met een inpassingsplan te komen voor meer dan 5.000 woningen. Afgelopen week zou hierover gestemd worden, maar op verzoek van GroenLinks en het CDA is de stemming een week uitgesteld, tot irritatie van VVD woordvoerder Koerhuis. De partijen willen de minister nog iets langer de tijd gunnen om met een oplossing te komen. De VNG stuurde eerder deze week een brief aan de minister over woningbouw op deze locatie.

Woondeals
Koerhuis wekte op zijn beurt weer de verbazing van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks èn coalitiegenoot D66 met zijn idee dat bij de verdeling van de gelden van de Woningbouwimpuls (1 miljard euro) binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen 'in balans' moeten zijn. De andere partijen zien dat als een onnodige belemmering, die niet aansluit op de lokale behoefte. Ook minister Van Veldhoven ontraadde de motie, die vervolgens bij de stemmingen werd verworpen. Alle drie de coalitiegenoten steunden de VVD motie niet. 

Noodknop middenhuur
Het gaat er steeds somberder uitzien voor de voorstanders van de noodknop, Kamerlid Beckerman (SP) voorop. De door de minister eerder uitgewerkte noodknop tegen excessieve stijgingen van huren in het middensegment werd zeer lauw ontvangen door gemeenten en marktpartijen. De minister komt nog met een brief, maar liet al doorschemeren dat ze weinig ziet in een instrument dat niet gebruikt wordt of averechts werkt. Een motie van Beckerman voor een noodknop werkt met 74 stemmen voor en 76 stemmen tegen verworpen. 

Financiële positie corporaties
Het interview met Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit Woningcorporaties in Trouw doet nog genoeg stof opwaaien. Van Nieuwamerongen zei naar aanleiding van de Staat van de Corporatiesector dat corporaties geld genoeg hebben en van de ingeboekte investeringen maar zo'n 2/3e realiseren. Reden voor onze voorzitter Guido van Woerkom en directeur Albert Kerssies om een interview te geven aan Trouw wat volgens de VTW daarbij de grote knelpunten zijn.

De Staat van de Corporatiesector is genuanceerder dan uit het interview naar voren kwam en stelt onder meer vast dat de netto kasstroom sterk daalt. Dit was voor Kamerleden Nijboer (PvdA) en Smeulders en Snels (beiden GroenLinks) aanleiding om vragen te stellen over de financiële positie van corporaties. 

Overigens doet de minister nog altijd onderzoek naar de financiële middelen van corporaties in relatie tot de maatschappelijke opgave naar aanleiding van de motie-Ronnes (CDA) uit december 2018. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2020 verwacht. 

Verwarring rond de cijfers van het PBL over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving
Aedes wist het vorig jaar zeker: de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving over de kosten van de verduurzaming van de sociale woningvoorraad voortkomend uit het Klimaatakkoord waren veel te laag. Zoals het AD deze week schreef, stelde Aedes dat de kosten mogelijk 40-50% te laag waren ingeschat.
Onzin, was de repliek destijds. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels, voorzitter Klimaatakoord bezwoeren dat de cijfers klopten. Totdat deze week het PBL ineens toegaf dat ze zich verrekend hadden en een aantal kostenposten (veel) te laag hadden ingeschat. Precies wat Aedes voorspeld had. Of toch niet? Het PBL weigerde in het AD artikel percentages te noemen, meldde wel dat het 'forse bedragen' ging. Vervolgens zei het PBL bij de NOS op radio 1 dat een 'paar kleine kostenposten' vergeten waren, maar het totale effect niet groot is. Volgens een woordvoerder staan de berekeningen 'nog steeds overeind'. De minister moet nu komen uitleggen hoe het echt zit, maar dat het vertrouwen in de rekenaars een deuk heeft opgelopen, moge duidelijk zijn. 

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving; dit wordt 20 februari a.s. voortgezet.

Politieke agenda
Woensdag 19 februari
Dan staat een  plenair debat over de woningnood gepland van 16.15 uur. Vanuit politieke partijen werd geroepen dat het steeds nijpender wordende probleem in de volkshuisvesting en de woningmarkt inmiddels 'Chefsache' is geworden en dat minister-president zich hiermee moet gaan bemoeien. Of hij ook daadwerkelijk komt? Het zijn de vaste woordvoerders Wonen die woensdag elk 6 minuten inbreng gaan leveren in 1e termijn, dus vanuit de Kamer treden in elk geval niet de fractievoorzitters (de chefs) het strijdperk binnen.

Donderdag 20 februari
De Tweede Kamer praat dan verder met minister Knops (Binnenlandse Zaken) over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

De VTW is per 1 januari 2020 gestopt met de nieuwsvoorziening Mediamonitor voor leden en is de samenwerking met LexisNexis met het delen van mediaberichten beëindigd. In plaats daarvan is de VTW een proef gestart met 1848.nl om leden meer informatie en analyses aan te bieden over ontwikkelingen in politiek en wetgeving. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs & Communicatie via h.geurts@vtw.nl of 06 46879928.


Terug