Nieuwsbrief 31 januari 2020

Reactie VTW op internetconsultatie Evaluatie Woningwet

De internetconsultatie over de wijzigingenvoorstellen op de Woningwet 2015 en het BTIV is op 17 januari jl. gesloten. De consultatie is een tussenstap in het proces van de Evaluatie van de Woningwet. Het ministerie van BZK is voornemens de definitieve wijzigingsvoorstellen voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen. De VTW heeft op deze consultatie per brief gereageerd. 

Lees verder

In dialoog over kracht en tegenkracht in bestuurskamer - bijeenkomst Aw over rapport onderzoeker Marilieke Engbers

Toezichthouders, bestuurders en inspecteurs van de Autoriteit woningcorporaties gaan tijdens de bijeenkomst van de Aw op 20 februari met elkaar in gesprek over kracht en tegenkracht in de bestuurskamer. Volgens onderzoeker Marilieke Engbers die het gelijknamige onderzoeksrapport in juni vorig jaar publiceerde, raakt het thema alle spelers in de sector. ‘Een brede dialoog is belangrijk.’

Lees verder

Provincies en gemeenten: 'Overdrachtsbelasting kwijtschelden om sociale voorraad Vestia te behouden'

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de woningmarktregio’s Rotterdam en Haaglanden, de gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk en Maaskoepel en Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden pleiten in een brief aan de verantwoordelijke ministers voor kwijtschelden van de overdrachtbelasting voor corporaties om de sociale voorraad van Vestia te behouden.

Lees verder

Advocaat-Generaal bevestigt ontbreken btw-plicht toezichthouders

De btw-plicht van toezichthouders is recent aan de orde gekomen in de uitspraak van het Hof van Justitie op 13 juli 2019 in de zaak IO. Het Hof van Justitie oordeelde in deze zaak dat het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet als btw-ondernemer kon worden aangemerkt. Inmiddels is de uitspraak van het Hof van Justitie ook bevestigd door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 12 december 2019 (nr. 16/03573bis).

Lees verder

Staat van de Corporatiesector gepubliceerd

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft de eerste Staat van de Corporatiesector gepubliceerd. De Staat van de Corporatiesector komt in de plaats van het Sectorbeeld dat de Aw voorheen jaarlijks maakte. De Aw heeft naast de financiële positie en het toezicht op de rechtmatigheid ook gekeken naar het volkshuisvestelijk presteren van de corporatiesector. 

Lees verder

Masterclass over de 'soft skills' van de commissaris

De rol van commissaris en vooral de (persoonlijke) invulling daarvan, wordt in de huidige tijd steeds complexer. Door de toenemende belangen is er meer en meer behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. 

Lees verder

Masterclass: ''Hoe houdt u toezicht op duurzaamheid in uw woningcorporatie?''

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vandaag de dag populaire thema's binnen organisaties. Ook voor woningcorporaties, die maatschappelijk een zeer belangrijke rol hebben. In de masterclass van de VTW Academie op 5 maart bekijkt u, samen met Elfrieke van Galen, wat duurzaamheid nou precies is, wat het binnen onze branche betekent en vooral ook hoe u als commissaris duurzaamheid kunt integreren in alle aspecten van uw functie.

Lees verder

Ledenonderzoek 2019: vier op de vijf leden tevreden

Leden geven gemiddeld een 7.4 als rapportcijfer voor de wijze waarop de VTW zich voor haar leden inzet en vinden de VTW ‘deskundig’, ‘faciliterend’ en ‘ondersteunend’. Vier van de vijf leden is al bijzonder te spreken over de wijze waarop de vereniging nu functioneert. Er is ook kritiek van een kleine groep leden. Dit blijkt uit ledenonderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Noordam & De Vries.

Lees verder

VTW zoekt weer recensenten!

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om periodiek een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om non fictie: boeken over goed bestuur en toezicht en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht. Heel soms gaat het om fictie zoals de roman 'Achter ontsloten deuren' van Rudi Thomas.

Lees verder

VTW meer dan 600 volgers op LinkedIn, volgt u ons al?

Sinds eind 2018 zijn wij als VTW actiever geworden op LinkedIn. Wij mochten 2020 ingaan met meer dan 600 volgers en daar zijn wij trots op. Berichten met artikelen, interviews, foto's en video's delen wij graag met u. Ook lezen wij graag uw reacties en artikelen terug. Volg onze LinkedIn pagina, blijf op de hoogte en laat uw reactie achter onder onze berichten.

Lees verder

Nieuwe vacatures in de RvC

Op zoek naar een nieuw commissariaat in de volkshuisvesting? Op de website van de VTW kunt u vacatures terugvinden. Momenteel staan nieuwe vacatures op onze website voor:

Lees verder