e-NIEUWS april 2014 (nr. 1)

Alle VTW publicaties online te raadplegen

De VTW is bezig om alle publicaties ook online aan te bieden en deze makkelijker vindbaar te maken. Dit is een verbetering van onze service aan leden, belanghouders en andere belangstellenden. De publicaties zijn op één pagina te vinden en gerangschikt op onderwerp.

Door de publicaties op onze website openbaar te maken, kunt u deze makkelijker inzien of als pdf downloaden.

Lees verder

Vrijstelling contributie VTW

Contributie VTW vrijgesteld in relatie tot werkkostenregeling en de WNT

De Belastingdienst heeft de VTW onlangs aangemerkt als beroepsvereniging. Dit betekent dat corporaties gebruik kunnen maken van de gerichte vrijstelling voor de VTW contributie van leden van de RvC. Het maakt geen deel uit van de zogenaamde forfaitaire ruimte en de vergoeding van de contributie valt niet onder de bezoldiging voor de WNT.

 

 

Lees verder

Toezicht op IT & Innovatie, verslag van het VTW conferentie 28 maart 2014

‘We moeten als commissarissen meer via de IT naar de toekomst gaan kijken, en de kansen en mogelijkheden leren zien die corporaties hebben in de heftige ontwikkelingen van dit moment´. De corporatie moet prestaties leveren als state-of-the-art 24 uurs service, met beperkte administratieve lasten voor huurders, met slagvaardigheid bij fraude en handhaving, met een deugdelijke en samenhangende informatiehuishouding en met een bedrijfsvoering die niet meer kost dan echt nodig. Dat kan ook allemaal door de optimale inzet op IT & Innovatie. Daarop moet de RvC/RvT het oog houden. Dat was op hoofdlijn de bevinding uit de conferentie Toezicht op IT & Innovatie van 28 maart 2014.

 

Lees verder

Legimitering corporaties - bijeenkomst voor voorzitters van grotere lidcorporaties 9 juli

Op 9 juli a.s. organiseert de VTW de bijeenkomst 'Legitimering van corporaties. De rol van de RvC in relatie tot bestuurder(s) en belanghouders'. Deze bijeenkomst wordt georganisseerd voor de voorzitters van de RvC van de grotere lidcorporaties.

Na de zomer zullen er ook bijeenkomsten worden georganiseerd voor RvC-voorzitters van middelgrote en kleine lidcorporaties.

Op 9 juli a.s. zal onder leiding van Willem van Leeuwen (o.a. voorzitter RvC Vivare) en Wim Kuijken (o.a. voorzitter RvC Stadgenoot) wordt gesproken over de legitimatie van de woningcorporatie. Hierbij wordt zowel naar het conceptuele kader gekeken, als vanuit de optiek van politiek en samenleving.

 

Lees verder