Alle VTW publicaties online te raadplegen

De VTW is bezig om alle publicaties ook online aan te bieden en deze makkelijker vindbaar te maken. Dit is een verbetering van onze service aan leden, belanghouders en andere belangstellenden. De publicaties zijn op één pagina te vinden en gerangschikt op onderwerp.

Door de publicaties op onze website openbaar te maken, kunt u deze makkelijker inzien of als pdf downloaden.

Als beroepsvereniging, belangenbehartiger en bewaker laat de VTW zo zien wat wij verstaan onder goed intern toezicht. Zowel voor de aankomende als de ervaren toezichthouder bieden de publicaties informatie, leerpunten en tips om het vak van toezichthouder goed uit te oefenen. Voor de VTW zijn de publicaties een belangrijk middel om een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het intern toezicht.

U vindt het overzicht op onze website onder 'goed intern toezicht'.

 


Terug