e-NIEUWS 18 april 2019

Van de voorzitter: middenhuur (video)

Voorzitter Guido van Woerkom gaat in zijn periodieke video column in op het vraagstuk van de middenhuur. Hoe verhoudt zich dit tot de Woningwet en de 'kerntaak'?

Lees verder

VTW stelt werkgroep Vestia in

Het VTW bestuur heeft een eigen werkgroep Vestia ingesteld. Aanleiding hiervoor is dat Vestia mogelijk een tweede saneringsaanvraag indient. Vestia werkt aan haar herstel op basis van het Verbeterplan 2014-2021. Het CFV, de toenmalige toezichthouder, heeft het verbeterplan in augustus 2014 goedgekeurd. Toen is al aangekondigd dat in 2018 het Verbeterplan zal worden herijkt. Hier is Vestia momenteel mee bezig, waarbij een eventuele tweede sanering ook in beeld is.

Lees verder

‘Digitalisering raakt alle facetten van de corporatie’ - interview met John Seegers, RvC-lid Wonion in Ulft over masterclass

Elke toezichthouder moet basiskennis hebben over digitalisering en informatietechnologie (IT). Dat stelt John Seegers, één van toezichthouders die de VTW-masterclass over dit onderwerp volgden. ‘Digitalisering raakt alle facetten van de corporatie, elk RvC-lid moet weten wat er speelt.’

Lees verder

Voor in de agenda: bijeenkomsten van de VTW in mei en juni

De VTW is de komende maanden ook bij u in de buurt voor een (regionale) bijeenkomst over uiteenlopende onderwerpen. Zo gaan we met elkaar in gesprek over de governance uitdagingen voor kleine corporaties, houden we regionale bijeenomsten over duurzaamheid op verschillende plekken in het land en bent u van harte welkom bij de regionale bijeenkomst over de Aedes benchmark. Op 25 juni is de themabijeenkomst over middenhuur met aansluitend de voorjaars ALV van de VTW. En: zet het ledencongres van 20 september alvast in uw agenda!

Lees verder

Nieuwe masterclass over de huidige en toekomstige woningmarkt

De masterclass “Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen” is één van de masterclasses die nieuw is in het opleidingsaanbod van de VTW Academie. Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen.  

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 3 'Wel of geen eigen technische dienst……een zaak voor de RvC?'

U bent voorzitter van de RvC bij een woningcorporatie met ongeveer 10.000 vhe's. De corporatie heeft al sinds jaar en dag een eigen technische dienst voor klachten- en mutatieonderhoud. Het kantoor ligt op een industrieterrein en de goed geoutilleerde werkplaats van de technische dienst is vlakbij in dezelfde straat. Een nieuwe jonge commissaris heeft tijdens zijn inwerkperiode goed in de keuken van de technische dienst gekeken. Hij doet verslag van zijn bevindingen in de inwerkperiode en legt nadrukkelijk op tafel dat hij het aanhouden van een eigen technische dienst wil agenderen. Als voorzitter zegt u toe hier op terug te komen.

Lees verder

Het Referentie GrootboekSchema (RSG) voor bestuurders en toezichthouders

Kent u het Referentie GrootboekSchema (RGS) al? Het RGS is opgeleverd voor de corporatiesector. Het gebruik van RGS is niet verplicht. De cruciale vraag is: wat heeft uw organisatie aan het RGS? En: waarom zou u het gebruiken? De onderstaande factsheet van Aedes geeft antwoord op deze vragen.

Lees verder

Goede netwerken nodig om inclusieve stad te bereiken - verslag bijeenkomst 'De inclusieve stad en governance van netwerken' op 8 april jl.

Op 8 april kwamen in Utrecht circa 40 bestuursvoorzitters en voorzitters van de raden van commissarissen van de corporaties van De Vernieuwde Stad (DVS) samen in de bijeenkomst De Inclusieve Stad en de Governance van Netwerken, georganiseerd door DVS en VTW. Door en met de inleiders – maar ook met elkaar – werd gesproken over hoe een inclusieve stad bereikt kan worden, hoe belangrijk het daarbij is in allianties en netwerken te opereren en wat dat vraagt van het besturen van en toezicht houden op deze netwerken.

Lees verder